annons
Hem » Notiser » 18 000 körkort återkallade första halvåret

18 000 körkort återkallade första halvåret

Mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2015 återkallade Transportstyrelsen totalt 18 082 körkort. Det innebär en marginell ökning av andelen återkallelser med 0,47 procent från fjolårets siffra på 17 997 körkort.

– Generellt sett ser vi förhållandevis små förändringar i antalet återkallelser inom alla återkallelseområden jämfört med förra året. Ett väntat resultat sett till att verksamheten är stabil med en konsekvent och enhetlig hantering, säger Transportstyrelsens körkortsdirektör Katarina Fröberg, i ett pressmeddelande.

Transportstyrelsens uppdrag att återkalla körkort handlar i grund och botten om att få säkra förare på vägarna. När Transportstyrelsen får besked om en företeelse som kan orsaka körkortsåterkallelse påbörjas en utredning. Utredningen syftar till att säkerställa att en körkortsinnehavare kan förväntas köra på ett säkert sätt.

– En körkortsåterkallelse föregås alltid av en utredning och vårt beslut grundar sig på den bild som växer fram i det enskilda fallet under utredningens gång. Det är en process som tar tid och som också måste få ta tid eftersom det är av största vikt att vårt beslut blir rätt och riktigt. I ena vågskålen ligger den enskildes behov av frihet och mobilitet, i den andra ligger samhällets krav och förväntningar på en trygg och säker trafikmiljö, säger Katarina Fröberg.

Vanligaste grunden till återkallelse är vad Transportstyrelsen kallar ”En väsentlig överträdelse” – vanligen fortkörning. 9744 körkort återkallades på denna grund. Näst flest, med 3500 återkallelser, kom rattfylleri. Tredje vanligaste orsaken, 2111 återkallelser, var att förarna ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*