annons
Hem » Notiser » 200.000 i sanktionsavgift för åkare i Västerbotten

200.000 i sanktionsavgift för åkare i Västerbotten

Ett stort transportföretag i Västerbotten hann med att bryta mot lagen 135 gånger under två månader . I huvudsak handlade det om brott mot kör- och vilotider. 

Detta uppdagades då Transportstyrelsen genomförde en kontroll av företaget under perioden januari-februari 2016. Det visade sig att företaget hade brutit 12 gånger mot lagen om den dagliga körtiden. Dessutom hade körtiden på 4,5 timmar överskridits 14 gånger dygnsvilan hade varit otillräcklig vid 12 tillfällen.Dessutom var det upprepade brister när det gäller inmatningen i färdskrivaren. Allt detta under de två första månaderna under 2016

Transportstyrelsen kom fram till att företaget under den aktuella perioden gjort sammanlagt 12 överträdelser av lagen om den dagliga körtiden. Dessutom har de 14 gånger överskridit den godkända körtiden om 4,5 timmar innan de tagit rast eller vila. Enligt kontrollen har företaget även gjort sammanlagt 12 överträdelser av otillräcklig dygnsvila.

 Transportstyrelsen yttrande efter domen lyder så här:

”Vi anser att de åtgärder ni vidtagit visserligen framgår som relevanta men har uppenbarligen inte varit tillräckliga för att förhindra de nu aktuella överträdelserna. Ni har inte med tillräcklig dokumentation visat hur kontroll och uppföljning har skett på det sätt som ni beskrivit. Ni har inte heller med närmare detaljer beskrivit eller skickat in något underlag gällande eventuella utbildnings- och informationsinsatser”.

Transportstyrelsen har upprättat en överträdelserapport som pekar på en sanktionsavgift på 319.000 kronor. Den högsta sanktionsavgiften är dock 200.000 kronor så beloppet som företaget får betala stannar där.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*