annons
Hem » Notiser » De flesta gillar fartkamerorna, enligt Trafikverket

De flesta gillar fartkamerorna, enligt Trafikverket

Sedan 2006 har drygt 1600 trafiksäkerhetskameror satts upp i landet och det kommer att bli fler. Nu går Trafikverket ut med ett pressmeddelande där man säger att tre av fyra är positiva inställda till automatisk hastighetsövervakning.

Trafikverket beskriver det som att man etablerar trafiksäkerhetskameror runt om i landet i syfte att minska risken för olyckor. Trafikanter sägs från starten 2006 ha haft en positiv attityd till trafiksäkerhetskameror och trenden är en försiktig ökning sedan mätningarna började. År 2017 var 73 procent positiva till dem. Dessutom följer mer än 95 procent gällande hastighet vid kamerorna. Det sägs dock inget om vem som gjort undersökningen, hur frågorna ställts och av vem.

– Sverige har en unikt hög acceptans och det beror på att vi ser kamerorna som en livräddare som placeras på vägar med hög medelhastighet och hög olycksrisk, säger Eva Lundberg, nationell samordnare för trafiksäkerhetskameror på Trafikverket. Vår inställning är att människor vill göra rätt och vi ska hjälpa dem att göra det. Andra länder gömmer kamerorna, utformar dem så de knappt syns och effekter mäts i form av inkomna böter. Det skapar irritation.

Kvinnor mer positivt inställda än män

Kvinnor är i högre utsträckning positiva än män till trafiksäkerhetskameror enligt pressmeddelandet. Mellan 75–85 procent av kvinnorna är positiva. Personer i åldern 55–84 år är också mer positiva till denna åtgärd än de som är yngre. De kommande åren kommer ytterligare 250 trafiksäkerhetskameror årligen att etableras i Sverige. Utbyggnaden sker på framför allt 70-80-90-vägar, där medelhastigheten är hög och risken för olyckor stor.

Miljövinster och sparar cirka 20 liv per år

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskamerorna innebär att trafikanterna väljer att sänka hastigheten. Vi räknar med att de räddar cirka 20 liv varje år, säger Trafikverket. Trafiksäkerhetskamerorna beskrivs som ett bidrag i arbetet med Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken. Förutom trafiksäkerhetseffekter att trafikanterna ska komma fram tryggt och säkert, finns även miljövinster. Utsläpp av koldioxid och andra skadliga partiklar minskar liksom bullret.

Trafikverkets fakta om trafiksäkerhetskamerorna

  • De cirka 1 600 trafiksäkerhetskameror som fanns vid utgången av 2017 sparar cirka 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*