annons
Hem » Notiser » Över 34 600 körkort återkallades under 2018

Över 34 600 körkort återkallades under 2018

Under 2018 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 34 617 körkort. Det är en ökning med 5,8 procent jämfört med föregående år då 32 736 körkort återkallades. Vanligaste orsaken var en så kallad ”väsentlig överträdelse”. Detta innebär vanligtvis fortkörning, men kan också innebära exempelvis körning mot rött ljus eller att man rattsurfat med mobilen i handen i samband med körning. En väsentlig överträdelse står för mer än hälften av alla beslut om körkortsåterkallelse.

– Hälften av alla bilister kör för fort på våra vägar. Att återkallelserna ökar bekräftar den dystra bilden. Vi behöver alla gemensamt ta eget ansvar och följa trafikreglerna. Vi måste vända trenden med fler omkomna i trafiken, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam, i ett pressmeddelande.

Under 2018 intensifierade Transportstyrelsen arbetet med att varna bilister som begår trafikbrott. En varning utfärdas vid mindre trafikförseelser där det inte är aktuellt att återkalla körkortet men det ändå är motiverat med en åtgärd. Transportstyrelsen varnar för att markera mot trafikfarliga beteenden. Antalet varningar mer än dubblades jämfört med 2017. Under 2018 utfärdade Transportstyrelsen 9 426 varningar. Det motsvarar en ökning med 142 procent jämfört med föregående år då det utfärdades 3 887 varningar.

– Vår förhoppning är att varningarna ska ha en förebyggande effekt, att man som bilist får insikt om att man riskerar körkortet och därför avstår från att fortsätta bryta mot trafikreglerna. Det är för tidigt att dra slutsatser kring ett utökat varnande men målet är naturligtvis att få ner olyckstalen i trafiken, säger Jonas Bjelfvenstam.

 

Fakta

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund, 2017 respektive  2018

 

Återkallelsegrund 1                   5 694                  5 746                   Rattfylleri

Återkallelsegrund 2                   209                      185                     Smitning

Återkallelsegrund 3                   707                      545                     Flera mindre överträdelser

Återkallelsegrund 4                   17 240                18 234                En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

Återkallelsegrund 5                   1 620                  1 662                  Opålitlighet i nykterhetshänseende

Återkallelsegrund 6                   150                      182                      Allmän brottslighet

Återkallelsegrund 7                   5 029                  5 503                  Medicinska skäl

Återkallelsegrund 8                   3 769                  4 161                  Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

Samtliga*                                      32 736                34 617

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*