annons
Hem » Artiklar » Volvos väg mot EU:s krav

Volvos väg mot EU:s krav

Den 19 februari beslutade EU att införa ett regelverk för utsläpp av CO2 från tunga lastbilar. För att driva på utvecklingen satsar Volvo Lastvagnar sedan länge kraftfullt på nya klimatvänligare transportlösningar. Samtidigt behövs fler åtgärder som kan stimulera efterfrågan på fordon med låga utsläpp av CO2.

Roger Alm, President of Volvo Trucks

– Att minska den tunga trafikens klimatpåverkan är en oerhört viktig uppgift och ett fundament för vårt arbete med hållbara transporter. Från Volvo Lastvagnars sida är vi väl positionerade för att ta oss an utmaningen. Det är naturligt att EU nu inför gränsvärden för utsläpp av CO2. För att skynda på omställningen vill vi också se starkare ekonomiska incitament för de kunder som går före och väljer nya fordon med lägre klimatpåverkan, säger Volvo Lastvagnars vd, Roger Alm i ett pressmeddelande.

Eldrivna lastbilar är en av de lösningar som kan bidra till att minska utsläppen av CO2. Volvo Lastvagnar introducerade sina första lastbilsmodeller med eldrift 2018 och påbörjar serietillverkning i år.

– Vi är nu i ett skede där tekniken snart är redo för en bredare användning inom tunga transporter. Stimuleras efterfrågan samtidigt som ny laddinfrastruktur byggs ut kommer volymerna också att kunna öka i högre takt än vad som annars kommer att vara möjligt, säger Lars Mårtensson,  miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Även gasdrivna fordon ger betydande klimatfördelar. En Volvo FH LNG som tankas med naturgas ger cirka 20 procent lägre utsläpp av CO2 än motsvarande lastbil för dieseldrift. Används biogas kan utsläppen vid körning reduceras med 100 procent (tank-to-wheel).

Parallellt sker en kontinuerlig vidareutveckling av Volvo Lastvagnars dieseldrivna lastbilar, som fortfarande utgör den absoluta merparten av försäljningen. Sedan början av 1990-talet har bränsleförbrukning och CO2-utsläpp från en typisk Volvo-lastbil i fjärrtrafik minskat med cirka 20 procent*, och utrymme finns för ytterligare förbättringar genom till exempel energieffektivare drivlinor, lägre rullmotstånd och bättre aerodynamik.Varje lastbil måste optimeras beroende på transportuppdraget.

Att EU nu inför utsläppsbegränsningar för CO2ger fordonstillverkarna en tydlig tidtabell, men målet – att sänka energiförbrukning och klimatpåverkan – är sedan länge en prioriterad fråga i branschen. Inte minst eftersom bränslet utgör ungefär en tredjedel av transportföretagens kostnader.

Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

– Vår ambition är alltid att erbjuda våra kunder en optimal och energieffektiv helhetslösning för den transportuppgift som ska utföras, säger Lars Mårtensson.

Både bland Volvo Lastvagnars kunder och många transportköpare finns ett stort intresse för klimatvänligare transportlösningar. Utökade investeringsbidrag eller skattelättnader för den som väljer att satsa på klimateffektiv teknik skulle kunna göra stor skillnad för att påskynda omställningen.

– Det är också angeläget att nya tekniska lösningar som bidrar till att sänka utsläppen av CO2snabbt kan komma ut på marknaden. Ett snabbspår för granskning och certifiering hos myndigheterna skulle underlätta introduktionen av innovationer inom transportsektorn.

EU:s ramverk omfattar utsläppen från själva lastbilarna. Volvo Lastvagnar ser frågan i ett vidare perspektiv.

– Om alla delar av transportkedjan arbetar mot samma mål kan vi minska klimatpåverkan betydligt mer. Bättre logistik, ökad tillgång till biobränslen, förarutbildning i sparsam körning, aerodynamiskt utformade släp, förbättringar av vägstandarden och utökade möjligheter att utnyttja högkapacitetsfordon är några exempel på åtgärder som olika aktörer kan bidra med, säger Lars Mårtensson.

Fakta

  • EU:s nya regelverk för utsläpp av CO2 från tunga lastbilar gäller fordon producerade och registrerade från och med 2019.
  • De genomsnittliga utsläppen ska sänkas med 15 procent från och med 2025 och med 30 procent från och med 2030 (basår 2019) .
  • Reduktionsnivåerna avser de genomsnittliga utsläppen från de lastbilar som produceras av respektive tillverkare jämfört med industrins medelvärde 2019
  • Den tunga vägtrafiken står för  knappt 5 procent av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.

*Sedan början av 1990-talet har Volvo Lastvagnar minskat bränsleförbrukningen för nytillverkade lastbilar med ungefär en femtedel. Jämförelsen avser en Volvo F12 från 1991 och en Volvo FH13 från 2016.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*