annons
Hem » Artiklar » Åkerinäringens värdeskapande i topp

Åkerinäringens värdeskapande i topp

Sveriges Åkeriföretag har genomfört en nyckeltalsundersökning bland 3500 svenska åkerier. Värdeskapandet är det högsta sedan mätningarna inleddes år 1997.

– Svensk åkerinäring befinner sig fortfarande i en relativt stark högkonjunktur. Värdeskapandet – mätt som avkastning på totalt kapital i relation till räntan på en svensk 10-årig statsobligation – är det högsta sedan våra mätningar inleddes 1997. Mer än två gånger högre än 20-årssnittet, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

– Det är stora skillnader mellan olika delnäringar inom branschen. Bygg- och anläggningstransportörerna möter en marknad för bostadsbyggnation som är den starkaste sedan tidigt 90-tal och antalet bygg- och anläggningsåkerier växer snabbt för att möta efterfrågan, säger Ulric Långberg vidare.

Detaljhandelns omsättning i Sverige slår rekord, år efter år, men transportörer med fokus på närdistribution kämpar ändå med tillväxten. Flera segment präglas dock fortfarande av lönsamhetsproblem.

– Åkerinäringens lysande stjärna, i termer av finansiell utveckling, är miljötransportörerna (avfall och återvinning). En hög, stabil avkastning har kombinerats med imponerande tillväxt – både för transportvolymer och omsättning, säger Ulric Långberg.

Han pekar på att sorgebarnen i branschen är tanktransporter och skogstransporter.

– Här är lönsamheten fortsatt låg och omsättningen visar inte heller på några större ljuspunkter, säger Ulric Långberg.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*