annons
Hem » Fossilfri kyla på vägarna
Annons

Fossilfri kyla på vägarna

Klimatneutralitet senast 2045 – det är målet i den plan för transportsektorn som Energimyndigheten lämnade till regeringen förra året. Ett av transportkylaproducenten Hultsteins bidrag till målsättningen är en innovation som gör lastbilar till en rullande elproducent för transportkyla.

I dagens transportsektor är en stor del av bränslena fossila. En grundlig omställning till andra drivmedel är därför en nyckelfaktor för att minska sektorns klimatpåverkan. I den strategiska plan som tagits fram av Energimyndigheten i samarbete med fem andra myndigheter, slår man fast att växthusgasutsläppen från transportsektorn ska minskas med minst 70 procent mellan 2010 och 2030. Målet är sedan att nå klimatneutralitet senast 2045.

Eliminerar dieseltillförseln

Vid kyltransporter drivs ofta konventionella kylaggregat med diesel. Hultsteins har utvecklat en hydrauliskt driven generator – Ecogen – som drivs av lastbilsmotorns kraftuttag. Lösningen kan användas på alla befintliga kylaggregat på marknaden som är utrustade för nätdrift och därmed kan ett traditionellt, dieseldrivet aggregat göras om till eldrivet.
– Behovet av en extra dieselmotor till kylsystemet elimineras och kyltransporten blir fossilfri, förutsatt att fordonets drivkälla också är fossilfri. Är den inte det, säkerställer Ecogen trots allt att ekipagets ursprungliga miljöklass bibehålls, säger Börje Axelsson, vd för Hultsteins.

Rullande elproducent

Med Ecogen blir varje lastbil som utför kylleveranser en rullande elproducent som kan driva utrustning med effektbehov upp till 25 kW. När bilen körs eller går på tomgång, producerar generatorn 400 V-3-fasspänning, precis som det vanliga elnätet. Resultatet är reducerade utsläpp och minskad bränsleförbrukning.
– Det här är ytterligare ett steg som rimmar med Hultsteins tradition av att utveckla lösningar som är både lönsamma och miljövänliga, säger Börje Axelsson.

– Genom att eliminera behovet av en extra dieselmotor för kylleveranser blir kyltransporten fossilfritt, förutsatt att fordonets drivkälla är fossilfritt. Utsläppen reduceras, bränsleförbrukningen minskar och lastbilens ursprungliga miljöklassning bibehålls, säger Börje Axelsson, vd för Hultsteins.

Läs mer på hultsteins.se.

Trailerbeg

Artiklar