annons
Hem » Notiser » Automatiserade nykterhetskontroller på gång
Införandet av automatiska nykterhetskontroller rycker närmare

Automatiserade nykterhetskontroller på gång

Omkring en fjärdedel av alla dödsolyckor i trafiken kan relateras till alkohol. Förra året omkom 270 människor i trafiken, om alla hade kört nyktra skulle närmare 70 liv ha kunnat räddats. Detta enligt ett pressmeddelande från Trafikverket som tillsammans med Polisen nu inleder ett projekt kallat Nyktra-projektet med syfte att utveckla ett helt nytt koncept med automatiserade nykterhetskontroller.

Nyktra-projektet kommer att utmana dagens hantering av onykterhet i trafiken och det gäller både teknik och lagstiftning. Konceptet för nykterhetskontroller ska utvecklas och genomförs på strategiskt viktiga platser i trafikmiljön, exempelvis hamnar, festivalområden, parkeringsplatser och utvalda vägsträckor.

– Nykter trafik är en viktig förutsättning för att nå Nollvisionen. Därför är detta arbete mycket angeläget, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Projektet ska möjliggöra rättssäkra och resurseffektiva nykterhetskontroller i vägtrafikmiljön och vara utformat på ett sådant sätt att det krävs en begränsad närvaro av poliser och andra representanter från kontrollmyndigheter. Nyktra-projektet startar i år och avslutas år 2020.

– Projektet är ett utmärkt exempel på hur myndigheter tillsammans, och med begränsade resurser, kan utveckla verksamheter och skapa ett tryggare och säkrare samhälle, säger Anders Hall, Polisens utvecklingschef.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*