annons
Hem » Notiser » Avbruten medling – ytterligare en strejk hos APM Terminals

Avbruten medling – ytterligare en strejk hos APM Terminals

Försöken att medla i konflikten mellan Hamnarbetarförbundets avdelning 4 och APM Terminals Gothenburg misslyckades och på tisdagen klockan 16 inledde fackförbundet en ny 24 timmar lång punktstrejk i Skandiahamnen i Göteborg.
– Det är självklart mycket bekymmersamt och drabbar främst våra kunder och ytterst den svenska exportindustrin, säger Henrik Kristensen, vd i APM Terminals Gothenburg. Men när det inte ens går att få till en tidsbunden överenskommelse om fredsplikt i hamnen var det rätt att stranda medlingen.
Den centrala medlingen mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar inleddes på onsdagen i förra veckan och trots en enligt APM Terminals inledningsvis god ton under samtalen, som pågått i princip oavbrutet sedan dess, kunde parterna inte enas om de skrivningar som hade kunnat avsluta konflikten.
– Utan att gå in på detaljer kan jag bara konstatera att det är svårt att nå en överenskommelse när motparten inte ens är beredd att skjuta på strejken för att fortsätta medlingen, säger Henrik Kristensen.
Ytterst har medlingen handlat om att få till ett avtal som innebär att APM Terminals kan hålla överenskomna servicenivåer och leveransåtaganden gentemot kunderna.
– Den fråga det handlar om är hur vi tillsammans kan skapa en verksamhet som både utgår från kundens önskemål men som också kan anpassas efter årstid, klimat, sjukdomsperioder och semestertider, säger Henrik Kristensen.
Beskedet om att medlingen strandat innebar att Hamn 4:ans 24 timmar långa strejk inleddes på tisdagen klockan 16.00. Och klockan 07.00 på tisdagsmorgonen startade också en övertidsblockad som sedan fortsätter i åtta timmar efter att strejken avslutats på onsdagseftermiddagen.
– Det är naturligtvis ett hårt slag som knappast stärker våra långsiktiga möjligheter att uppfattas som en leveranssäker hamn, säger Henrik Kristensen. Men nu lägger vi medlingen åt sidan och inriktar arbetet på att försöka minska konsekvenserna för kunderna och på att informera de stora företagen om strejken med allt det innebär.
Parterna avser att återuppta medlingen när verksamheten åter fungerar utan större störningar. När nästa medlingssamtal inleds är dock ännu inte bestämt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*