annons
Hem » Debatt » Befria Transportstyrelsen från företagskontrollerna!

Befria Transportstyrelsen från företagskontrollerna!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade den 26 augusti ett förslag om att utreda kontrollerna över yrkestrafiken. Jag är tacksam över att regeringen insett problemen med kontrollverksamheten men förslaget om utredning är för lite, för långsamt. Enligt regeringen ska utredningen av kontrollverksamheten i yrkestrafiken redovisas först 2021. Vi har i dagsläget en ohållbar situation på våra vägar och åtgärder behövs snarast.

 

Vi föreslår att åkeri- och bussföretag befrias från Transportstyrelsen och i stället kontrolleras av polisen. Den 1 januari 2011 övertog Transportstyrelsen kontrollerna av kör- och vilotider i företagens lokaler från polisen. Kontrollverksamheten centraliserades till Umeå dit åkeri- och bussföretag ska skicka in registrerade data från färdskrivare. De kontroller som sedan utförts av Transportstyrelsen är ofta av häpnadsväckande låg kvalité.

 

Låt mig klargöra en sak så att inga missförstånd uppstår! Naturligtvis skall de som fuskar med kör- och vilotider betala böter, inte tal om annat! Tyvärr bedriver inte myndigheten sin kontrollverksamhet på detta sätt. Kontrollerna betraktas mer som statistikkontroller. Dessutom har myndigheten uppenbara problem med att hantera de uppgifter de är satta att kontrollera. De reder inte ut sitt uppdrag och myndigheten har uppenbara problem med att läsa och förstå lagstiftningen.

 

Hård och omotiverad kritik? Ingalunda och låt mig bara ta två exempel ur en diger flora för att beskriva hur det kan se ut. Transportstyrelsen påför företag sanktionsavgifter trots att företagen är undantagna reglerna om kör- och vilotider trots att det saknas stöd i lagen för en sådan åtgärd. Transportstyrelsen påför även sanktionsavgifter för verksamheter inom terminalområde trots att personal där inte omfattas av regelverket.

 

Vad värre är, det dyker upp förare och fordon i utredningar som inte tillhör det aktuella företaget. Myndigheten kräver redovisning kring förare under perioder som åkeriet inte är ägare till fordonen. För mig med en bakgrund som bilinspektör vid trafikpolisen och som själv utfört kontroller i åkeri- och bussföretag är nuvarande situation under all kritik – man baxnar när man ser hur myndigheten utövar sin kontrollverksamhet.

Jag har under åren sett otaliga missförhållanden och vid flera tillfällen påtalat dessa. Företag hamnar i kläm när byråkratin sätter käppar i hjulen för hederliga företag och deras verksamhet.

 

Vi välkomnar att regeringen inser allvaret i frågan och vill utreda kontrollverksamheten. Situationen är dock så pass allvarlig att företag inom buss- och åkerinäringen tappat förtroendet för Transportstyrelsen och deras kontroller. En utredning som presenterar förslag 2021 är långt från tillräckligt.

 

Vi behöver ingen utredning för att konstatera det självklara, vi behöver fler trafikpoliser på vägarna och en kontrollverksamhet som sköter sitt uppdrag. Transportstyrelsen har bokstavligt talat övningskört kontrollverksamheten sedan 2011, men ändå inte lyckats lära sig hur den skall skötas. Det är dags att Transportstyrelsen tackar för den tid som varit och återlämnar kontrollerna till polisen. Genom att flytta tillbaka kontrollerna till polisen får vi den kompetens som krävs i företagskontrollerna och kan återskapa förtroendet för kontrollerna inom buss- och åkeriföretagen.

 

Thomas Morell (SD)

Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna, före detta regionchef och sakkunnig vid Sveriges Åkeriföretag och före detta bilinspektör.

4 kommentarer

 1. Hur menar du nu?

  ur Smålandsposten 13 augusti 2011; Thomas Morell på Sveriges åkeriföretag vill lägga ner trafikpolisen. Han anser att det saknas kompetens hos polisen för att kontrollera tyngre fordon /…/

  – Den vanliga trafikpolisen klarar inte av att sköta kontrollen av den tunga, yrkesmässiga trafiken. I stället borde den inspektionen ligga direkt under Rikspolisstyrelsen, Transportstyrelsen eller en ny, särskild myndighet för tung yrkestrafik, säger han…

 2. Svaret är enkelt. Polismyndigheten har misskött sitt uppdrag och inte utbildat nya poliser. Den artikeln är kopplad till ett förslag jag förde fram att lyfta ut trafikpolisen ur den ordinarie polisverksamheten.
  Redan vid den här tidpunkten kunde man se effekterna av polisens bantning av kurser och utbildningar. Hade förslaget gått igenom då skulle sannolikt situationen varit helt annorlunda idag.

  • Hur menar du nu?

   ”De saknar kompetens” skriver du. Det är fruktansvärt att du får använda ditt mandat till att smutskasta myndigheters ytterst välutbildade personal som med bristande resurser arbetar enligt Era direktiv som politiker. Polismyndigheten gör ett fantastiskt arbete och även Transportstyrelsen. Du skriver att beslut tas utan att företag skulle fått ens chansen att förklara sin verksamhet eller bemöta sina överträdelser. Du sprider lögner och osanningar för att vinna billiga poäng åt dig själv. Gå en kurs i Förvaltningsrätt Morell, var objektiv och framförallt; sluta kritisera andra människors arbete!

   • För det första. Tror du på fullaste allvar att jag skulle formulera mig på det viset om jag inte har på fötterna? Du kan när som hels komma på besök så skall jag lägga fram fakta på bordet, men förbered dig på att det tar sin tid att gå igenom alla fall där myndigheterna inte levt upp till sina åtaganden.
    När jag påstår att de saknar kompetens är det iskalla fakta och jag har färska exempel på det, men som sagt kom gärna förbi så kan du läsa själv.
    Till sist, nej jag gör det inte för min egen vinnings skull, jag gör det för de åkeriägare och förare som felaktigt fått kritik från myndigheter.
    Är du intresserad kan jag ordna så du kan träffa en livs levande åkeriägare som kan berätta hur de upplever situationen. Räcker det inte med en, kan jag ordna fram ett stort antal.
    Jag gör mig alltså till röst för människor som blivit felaktigt behandlade och har inget egenintresse. Du är välkommen närhelst du önskar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*