annons
Hem » Notiser » Bekymrade åkare debatterade kilometerskatt på Elmia Lastbil

Bekymrade åkare debatterade kilometerskatt på Elmia Lastbil

Den 9 december ska vägslitagekommittén redovisa sitt uppdrag till regeringen. Kommitténs ordförande, Vilhelm Andersson, deltog i debatten ”Vinnare eller förlorare på kilometerskatten som arrangerades på Elmia Lastbil den 24 augusti. Och det var oroade åkare som han mötte på scen.
– Vi kan tvingas stänga vårt åkeri eftersom våra kunder inte blir konkurrenskraftiga, säger Trygve Bengtson, Trygve Bengtsons Åkeri i Sölvesborg.
Det var i maj förra året som regeringen tillsatte en utredning med rättschefen Vilhelm Andersson som ordförande. Uppdraget är att ta fram ett förslag till teknisk lösning och nödvändiga förfaranderegler för en vägslitageskatt. Även utformning och omfattning av skatteuttaget samt konsekvensanalyser ingår i direktiven.
– Vi lämnar ett förslag och försöker där förklara konsekvenserna, säger Vilhelm Andersson. Sedan är det upp till övre vederbörande att göra en bedömning.
Debattens moderatorer – Frans Johansson, Svensk Åkeritidning och Anders Karlsson, Trailer Magazine, konstaterade att kommittén redan nu har släppt vissa delar av sin utredning. Bland annat ska enskilda vägar undantas från skatten, inrapporteringen ska vara enkel och det ska finnas kameraövervakning längs vägarna.
Några summor ville däremot Vilhelm Andersson inte nämna och han dementerade snabbt ryktet om 26 kronor per mil.
– Det ligger ingen sanning i det eftersom vi inte själva har bestämt oss, säger han.
Rolf Ågren, ägare och vd i Gävle Fjärrfrakt, har 18 lastbilar i åkeriet och när han har räknat på 26 kronor per mil hamnar det på nästan 7 miljoner kronor i ökade kostnader.
– För att kunna kompensera kostnaden per kilometer måste vi höja taxan med 17 procent, säger han.
Moderatorerna Frans Johansson och Anders Karlsson frågade om inte konkurrensen med utländska åkare blir jämnare med en kilometerskatt.
– Nej, det blir i stället åt andra hållet, vi kommer att tappa ännu mer än i dag, säger Rolf Ågren. Det vi kan konkurrera med är att vi är framme på utsatt klockslag. Med det här förslaget orkar inve och jag tror inte att många andra åkerier gör det heller.
Med en kilometerskatt, anser regeringen, kan den tunga trafiken i större grad bära de kostnader den orsakar på samhällsekonomin, så som vägslitage och föroreningar. Ett påstående som Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag, inte håller med om. I stället vill han se att politikerna ser över det totala skatteuttaget i stället för att stirra sig blinda på kilometerskatten.
– Kilometerskatten löser nog inte de stora viktiga frågorna och kommer heller inte att flytta över transporter till andra trafikslag, säger han. Vi måste jobba med miljöfrågor på andra sätt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*