annons
Hem » Notiser » Biltransportgiganter går samman

Biltransportgiganter går samman

Autolink, Skandiatransport, Scandinavian Motortransport och Dansk Motortransport fusioneras vid årsskiftet. Det innebär att nuvarande ägarna till företagen gemensamt kommer att äga den nya enheten.
Skandiatransport, Scandinavian Motortransport och Dansk Motortransport ägs sedan 2013 av Scandecor och Autolink ägs av Autolink Group. Därmed blir Scandecor och Autolink Group ägare till den nya sammanslagna koncernen.
Det gemensamma företaget kommer att driva verksamheten i Sverige, Danmark och Norge.
Motiven till fusionen är flera, men framförallt är ambitionen att ett antal identifierade synergier ska förbättra lönsamheten i en bransch som pressats av låga marginaler under en längre period.
Ett tecken på att lönsamheten i billogistikbranschen är pressad är att Autolinks svenska bolag sedan september i år är föremål för företagsrekonstruktion.
Fusionen möjliggör att företagen kan leva upp till kraven på miljövänliga lastbilar, logistiklösningar, utveckling av moderna IT-system och processer. Tillsammans kan företagen förbättra och effektivisera logistiklösningar, bland annat genom att utnyttja den höga kompetens som finns i företagen.
Den sammanlagda omsättningen blir cirka 2 miljarder svenska kronor. Antalet anställda blir cirka 750.
– Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med våra duktiga medarbetare vara med och förändra billogistiken i Skandinavien, säger Mats Eriksson, CEO i Skandiatransport och Motortransport. Vi har under processen kring fusionen identifierat tydliga förbättringar gällande utnyttjandet av det logistiska nätverket. Något som ger positiva effekter både gällande miljö, leveransprecision och ekonomi.
Lars Olsen, CEO i Autolink, framhåller att det nya gemensamma företaget kommer att kunna erbjuda logistiska lösningar för hela Skandinavien.
– Detta är något som ingen aktör kunnat tidigare, säger han. Bolaget kommer också att ha en gemensam IT-plattform, vilket vi är övertygade om att det skapar en stor kundnytta.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*