annons
Hem » Notiser » Biobensin kan tillverkas av träflis

Biobensin kan tillverkas av träflis

Sekab, Sveaskog och Preem inleder ett samarbete för att ta fram ett högkvalitativt drivmedel helt baserat på skogens resurser. Alternativ till fossila råvaror är avgörande för att nå en hållbar bioekonomi vilket är en långsiktig målsättning som delas av samtliga företag i projektet skriver trion i ett pressmeddelande.

De tre företagen ska tillsammans med ett franskt bioteknikföretag utveckla och utvärdera tillverkning av biobaserade bensinkomponenter. Bensin som kan användas i dagens motorer utan någon teknisk förändring. De gröna bensinkomponenterna är av samma typ som idag används i utombordsmotorer och gräsklippare, som ger extra låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Råvaran vid tillverkningen baseras på rester från skogsindustrin, till exempel sågspån och grot, men även halm skulle kunna vara en intressant råvara. Bioråvaran omvandlas till sockerarter, som i sin tur omvandlas till iso-oktan.

– Sverige har stora tillgångar på skogsbaserad biomassa som kan fungera som ett mycket bra alternativ till fossil olja. Men för att uppnå skogens fulla potential måste teknologier utvecklas och nya värdekedjor skapas. Vi på Sekab kan med vår ledande teknik, Celluapp, bidra till att utveckla nya bio-baserade produkter, i detta fall biobensin, och därmed reducera produkternas klimatpåverkan, säger Thore Lindgren, vice vd för Sekab E-Technology AB, i pressmeddelandet.

Biobensinen kommer att ha ett mycket högt oktantal och låga utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Det utgör en mycket intressant möjlighet, inte minst för samarbetspartnern Preem.

– Det ska bli spännande att delta i projektet som kan ge oss en helt ny teknisk lösning för att tillverka framtidens förnybara bensin. Förnybar bensin och diesel är drivmedel som fungerar såväl i dagens som i morgondagens fordonsflotta. Restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk är hållbara råvaror och vi behöver utforska olika tekniker för att omvandla dem till hållbara drivmedel, säger Stefan Nyström, utvecklingsingenjör på Preem.

– För Sveaskog är arbetet med att utveckla nya användningsområden för skogsråvara prioriterat. Vår bedömning är att skogsråvara kommer att spela en avgörande roll i den gröna omställningen och övergången till ett fossilfritt samhälle. Denna teknik är särskilt intressant för Sveaskog eftersom man kan använda spån eller grot som det finns gott om i våra skogar och hos våra kunder inom sågverksindustrin, säger Ann-Britt Edfast, FoU-chef på Sveaskog.

Samarbetsprojektet finansieras till viss del av Energimyndigheten och kommer att löpa under år 2016/17 och resultaten från studierna och analyserna förväntas presenteras i början av nästa år.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*