annons
Hem » Notiser » Bussbranschen kritisk till höjda sanktionsavgifter

Bussbranschen kritisk till höjda sanktionsavgifter

Regeringen höjer nu takbeloppet för sanktionerna för kör- och vilotidsöverträdelser från 200.000 till 800.000 kronor. Bussbranschen är kritiska till detta. I ett pressmeddelande noterar de att det för många företag är svårt att leva upp till detta europeiska regelverk.

”Den svenska tillsynen är bland de mest fyrkantiga inom hela EU, vilket bland annat tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen själva konstaterat i en rapport.” skriver man i pressmeddelandet.

Regeringen beslutade igår om både höjda och sänkta sanktionsavgifter för företag vid överträdelser av EU:s kör- och vilotidsregelverk. Sanktionsavgifterna vid smärre förseelser halveras till 500 kr respektive 1000 kr.

Vid allvarligare överträdelser som t ex att företaget inte spar uppgifter från förarkort och färdskrivare höjs avgifterna kraftigt, upp till 20000 kr. Beträffande det sammantagna sanktionsbeloppet vid en företagskontroll gäller för närvarande ett takbelopp om 200.000 kr eller ett maxbelopp uppgående till 10 procent av företagets årsomsättning.

Regeringen beslutade att maxbeloppet istället ska vara 1 procent av årsomsättningen och att takbeloppet ska vara 800.000 kr. Möjligheterna att befria från avgift när det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften utökas.

Det uppnås genom att den så kallade befrielsebestämmelsen i förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare, m m utvidgas med en föreskrift att det särskilt ska beaktas om överträdelsen är av mindre betydelse i kontrollhänseende eller obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

– Vi har efterfrågat en ökad flexibilitet och ett bättre verklighetsanpassat system och tillsyn. När Transportstyrelsen 2015 jämförde den svenska tillsynen med andra EU-länder kommenterade myndigheten i en pressrelease att ”Transportstyrelsen tillämpar delar av regelverket mer fyrkantigt än många av de besökta länderna”.

– Det blir verkligen upp till bevis från Transportstyrelsen att visa på ett ändrat beteende från myndigheten vid företagskontroller. Differentiering av sanktionsavgifterna som beslutats är bra. Höjningen som beslutats av takbeloppet till 800 tkr är mycket olycklig och olämplig. Det är en felaktig bedömning som Transportstyrelsen och därefter regeringen har gjort i den frågan, säger Anna Grönlund branschchef Sveriges Bussföretag.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*