annons
Hem » Artiklar » Bygg- och anläggningstransporter går bäst – men väcker oro

Bygg- och anläggningstransporter går bäst – men väcker oro

Under 2016 ökade medianomsättningen för transportörer inom bygg- och anläggningssektorn med cirka 4,8 procent enligt Sveriges Åkeriföretags nyckeltalsundersökning. Detta är 5,7 procentenheter bättre än medianåkeriet bland de 3500 åkeriföretag som finns med i undersökningen. Byggkonjunkturen fortsatt mycket stark, men tydligt ökade investeringar riskerar att pressa rater och lönsamhet vid nästa konjunkturnedgång.

– Bygg och anläggningstransporter, vårt i särklass största segment, växer så det knakar, men är helt kopplat till det enorma trycket på byggande av bland annat bostäder. När detta minskar så kommer också åkerinäringen att tydligt känna av det, säger Peter Svensson, ansvarig för bygg- och anläggningsfrågor hos Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

Lönsamheten för 2016 är näst bäst i jämförelsegruppen. Men eftersom segmentet utgör cirka 40 procent av åkerinäringen, så sätter det stark prägel på hela branschens mående enligt Peter Svensson.

Den underliggande marknadsutvecklingen visar tydligt den mycket starka byggkonjunkturen i Sverige. Denna reflekteras också i att omsättningen för transportörer inom bygg- och anläggningssektorn ökat snabbare än medianåkeriet de senaste 20 åren. Lönsamheten är också högre än för medelåkeriet, både över tid och det senast rapporterade verksamhetsåret enligt SÅ:s pressmeddelande. Organisationen noterar även att investeringarna tycks vara ökande inom verksamhetsområdet.

– När bostadsbyggandet faller igen finns alltså en risk att lönsamheten för transportörer inom bygg- och anläggningssektorn kommer under påtaglig press, säger SÅ:s branschchef Ulric Långberg.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*