annons
Hem » Notiser » Danmark får begränsa cabotagetrafik

Danmark får begränsa cabotagetrafik

EU-domstolen ger Danmark rätt att begränsa cabotagetrafik enligt den definition som Danmark tagit beslut om. Det är att en cabotagetransport i Danmark inte får omfatta flera lastningsställen OCH flera lossningsställen.

Helt klart är att reglerna medger tre cabotagetransporter inom sju dagar, men i regelverket finns ingen tydlig definition ifall en transport får omfatta flera lossnings- och lastningsställen.

Danmark har bestämt sig för att en inrikestransport får innefatta antingen flera lastningsställen ELLER flera lossningsställen.

EU-kommissionen protesterade över detta, men EU-domstolen ger Danmark sin fulla rätt att tillämpa nämnda begränsning.

Eftersom det saknas en tydlig definition anser EU-domstolen att medlemsstaterna får tillämpa en ”skönsmässig” bedömning och de anser alltså inte att Danmarks tillämpningsföreskrifter står i strid med lagens intentioner.

I domen noteras också att Finland fram till nyligen använde sig av en liknande definition. Belgien, Tyskland och Polen tillåter flera lastningar och flera lossningar när det handlar om ett fraktavtal eller om godset har samma avsändare eller samma mottagare.

Nederländerna och Sverige tillhör enligt samma källa de länder som är mest liberala och som anser att en cabotagetransport alltid kan innehålla flera lossnings- och lastningsställen.

EU-domstolen noterar också att dessa olika tolkningar visar att cabotagebegreppet i den aktuella förordningen är oklart och otydligt.

Eftersom Danmark vann målet ska EU-kommissionen nu också ersätta Danmark för rättegångskostnader.

En kommentar

  1. Intressant. Detta är något som Sverige SKALL införa. Då kan det kanske bli någon j-a ordning i Sverige. Då behövs det fler poliser och det har vi inte.
    Se till att vi får 8000 trafikpoliser inriktade på tung trafik. Detta är något som behöver ventileras ordentligt inför valet.
    Fler trafikpoliser och fler kontroller av utländsk tung trafik. Förverka fuskarnas fordon och böter som gör det olönsamt att bedriva olaglig trafik i Sverige.
    Bötesbeloppet för olaga cabotage SKALL höjas till 400000 kr. Men tyvärr har vi inga politiker som är intresserade. Vuxendagiset i Stockholm behöver fyllas med folk med KUNSKAP. Då kanske det kan bli ordning och reda i Sverige.

    Lennart Maur Örkelljunga.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*