annons
Hem » Notiser » Enhetliga viktbestämmelser på väg i finsk-rysk lastbilstrafik

Enhetliga viktbestämmelser på väg i finsk-rysk lastbilstrafik

Den finska regeringen föreslår nu att godstrafiken mellan Finland och Ryssland ska följa enhetliga bestämmelser om högsta tillåtna vikt. Samtidigt föreslås det nya bestämmelser om de körkort som ryska medborgare använder i Finland.
Ändringarna ingår i överenskommelsen om internationell vägtrafik mellan Finland och Ryssland. Verkställigheten av ändringarna föreskrivs i Finland genom lag. Den finska regeringen föreslår att ändringarna i överenskommelsen ska träda i kraft i början av 2016. Ändringarna är ett led i den finska regeringens spetsprojekt som går ut på att avveckla normer.
Harmoniserade maximivikter för fordon i Finland och i Ryssland förenklar byråkratin och gör det lättare att övervaka transporterna.
På grund av de olika maximivikterna har man länge tillämpat ett invecklat och dyrt förfarande med undantagstillstånd på vardera sida om gränsen. Tillstånden har också påverkat kostnaderna för den finska exporten eftersom transportkostnaderna har höjt produkternas slutliga pris.
I fortsättningen är viktgränsen för lastbilar 40 ton, men till exempel för containertransporter från hamnar tillåts en maximivikt på 44 ton. I den ryska lagstiftningen har fordons maximala vikt tidigare fastställt som 38 ton utan tillstånd för överlast.
Hittills har ryska förare endast behövt visa upp ett internationellt körkort för att bevisa sin körrätt. Ett internationellt körkort är emellertid inte ett egentligt körkort utan en översättning av det nationella körkortet och ett redskap för övervakning. De anteckningar som har gjorts i det till exempel om förlorad körrätt i Finland förmedlas inte till det egentliga körkortet. Därför måste ryska förare i fortsättningen alltid ha med sig ett nationellt körkort i Finland.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*