NORDIC TROPHY 2014 - KÖLISTA

Nordic Trophy utgör i år en del av Elmia Lastbil 2014 som arrangeras i Jönköping 20-23 augusti. Nordic Trophy avgörs lördagen den 23 augusti.

Max-gränsen för antalet deltagare i årets Nordic Trophy är uppnådd. Vi tackar för det stora intresset och kommer att upprätta en kölista som vi använder oss av vid eventuella återbud.

Vi kommer titta över denna kring den 10:e augusti och då vet vi också om vi har möjlighet att ta emot din bil i årets tävling.

Om ni har några frågor, skicka ett email till nt2014@fabas.se


NORDIC TROPHY 2014 - WAITING LIST

Nordic Trophy which this year is part of the Elmia Lastbil 2014, held in Jönköping August 20 to 23. Nordic Trophy will be determined on Saturday 23 August.

Maximum limit for the number of participants in this year's Nordic Trophy is reached. We thank you for the great interest and will establish a waiting list that we use in the event of cancellation.

We will look over this on August 10th and then we also know if we have the opportunity to receive your truck in this year's competition.

If you have any questions, send an email to nt2014@fabas.se