annons
Hem » Artiklar » Få BK4-vägar i Dalarna

Få BK4-vägar i Dalarna

Skogsbranschen i Dalarna efterlyser ett mer utbyggt vägnät för ekipage på 74 ton för att kunna effektivisera transporterna. Men trots att Dalarna är ett stort skogslän är antalet BK4-vägar relativt få. Enligt Falu Kuriren är det exempelvis betydligt fler BK4-vägar i Jämtland.

– Om man tittar på vägnätet i Dalarna som är utpekat som BK4 är det ännu så länge väldigt lite. Det kommer att utökas så att man kan koppla ihop det nedåt Värmland, säger Karolina Boholm, transportdirektör hos Skogsindustrierna.

Enligt artikeln räknar Trafikverket med att det kommer ta åtta år innan vägnätet är fullt utbyggt. Skogsindustrierna försöker påverka så att det ska klaras på sex år.

Falu Kuriren gör en jämförelse med Finland där 76 ton varit tillåtet sedan 2013. Där har man öppnat hela vägnätet för den högre vikten men gjort anpassningar för att vägar och broar ska klara belastningarna. Exempelvis finns det skyltar som anger hur långt det måste vara mellan varje lastbil på vissa broar och på andra håll finns det trafikljus som reglerar antalet lastbilar på känsliga vägpartier.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*