annons
Hem » Notiser » Färre körkort återkallas

Färre körkort återkallas

Antalet körkortsåterkallelser i landet minskade under 2016. Totalt fattade Transportstyrelsen cirka 31 000 återkallelsebeslut under året. Det är en minskning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var cirka 34 000 beslut. Antalet återkallelser på grund av rattfylleri minskade med ungefär en femtedel jämfört med året innan enligt ett pressmeddelande från Transportstyrelsen. Samtidigt visar Polisens egna siffror att antalet nykterhetskontroller minskat med över 30 procent under samma period.

– Att återkalla körkort är en trafiksäkerhetsåtgärd. Innebär det minskade antalet återkallelser en risk för att fler farliga förare finns kvar på vägarna – så är det givetvis bekymmersamt, konstaterar Katarina Fröberg, direktör för körkortsavdelningen på Transportstyrelsen.

Majoriteten av de ärenden där Transportstyrelsen fattar beslut om att återkalla ett körkort initieras i och med att en körkortsinnehavare rapporteras för ett trafikbrott. Resultatet för 2016 visar att återkallelserna minskat i kategorier som beror på trafikbrott som rattfylleri och fortkörningar, samtidigt som antalet återkallelser på grund av vissa andra orsaker som opålitlighet i nykterhetshänseende eller medicinska skäl har ökat.

– Hur många körkort vi återkallar påverkas naturligtvis om flödet av ärenden in till oss förändras, säger Katarina Fröberg.

Samtidigt som det återkallades cirka 5 400 körkort på grund av rattfylleribrott under 2016 beviljade Transportstyrelsen cirka 1 600 körkort med villkoret alkolås. Villkoret innebär att en person som dömts för rattfylleri (alkohol) får möjlighet att behålla körkortet med motkrav på att bekosta installation av alkolås i sin bil samt att underkasta sig regelbundna medicinska kontroller. Totalt har Transportstyrelsen beviljat cirka 9 000 körkort med villkoret alkolås sedan möjligheten infördes 2012.

– Alkolås ger människor en möjlighet att fortsätta köra bil, men då krävs det att man går med på de krav vi ställer. Idag är det var fjärde rattfyllerist som väljer alkolåset och vi ser gärna att den andelen ökar, säger Katarina Fröberg.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*