annons
Hem » Debatt » Fel att staten täcker Postnords förluster

Fel att staten täcker Postnords förluster

Postnord. Ett symptom på vad som händer när staten lägger sig i den fria marknaden? Ledord som sund konkurrens, goda villkor och välfungerande kännetecknar inte denna del av näringslivet för närvarande. Nu läser vi i media att Sverige eventuellt ska stämma Danmark, med ägaravtalsbrott som grund.

Det börjar likna en fars. När nordens största åkeri, Postnord, går med kraftigt underskott så undermineras den fria marknaden om ägaren staten går in och täcker förlusterna med skattemedel. Som företrädare för den nordiska åkerinäringen är vi djupt oroade över utvecklingen eftersom den direkt drabbar våra medlemmar.

 

Driftsproblemen i postdistributionen har inte undgått någon som väntat på försvunna paket och brev den senaste tiden. Bland annat Expressen och SvD har i en rad artiklar tagit upp detta. Utdelning av post och paket är ett samhällsbärande uppdrag som dessutom regleras i lag.

Nu får bolaget ett tillskott på två miljarder svenska kronor, dels för att säkra medborgarnas post, dels för att konkurrera med privata aktörer på godstransportmarknaden. Som branschorganisationer möter vi dagligen medlemmar, åkerier, som är i direkt konkurrens med ett statligt bolag inom vanlig åkeriverksamhet. Alla minns vi finanskrisen och de statliga stödlånen till bankerna. Det var ett lån, här talar vi om ett tillskott för att täcka finansiellt underskott. Förtäckt statsstöd, om vi ska vara uppriktiga.

Hårfin gräns mellan ägartillskott och statsstöd

I ett brev till EU-kommissionären för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager, har Dansk Transport og Logistik uttryckt en önskan om att kommissionen ska granska varje politisk och finansiell lösning i fallet. När bolagets verksamhet utöver att distribuera post riktas in på att utföra godstransporter, finns anledning till oro.  Vi uppmanar Konkurrensverket och dess systermyndighet i Danmark att noga granska fallet.

Ska offentliga aktörer konkurrera med de privata?

Driftstörningarna som har varit markanta i såväl Norge, Sverige och Danmark tyder på att kärnverksamheten borde stå i fokus. Samma olämpliga symtom ser vi i kommunala renhållningsbolag, som med skattemedel i ryggen lägger anbud långt under rimlighetens gränser. Att statliga/kommunala transportörer ger sig ut på godsmarknaden med skattepengar i ryggen är anmärkningsvärt!

Statliga bolag är normgivande

Postnord är medlem hos oss, Sveriges Åkeriföretag. En dialog har förts om bolaget klarar av att leva upp till de villkor som ställs i CSR-åtagandet Fair Transport. Men; de statliga ägarna, danska och svenska staten, bär ansvaret för Postnords marknadspåverkan.

Statsminister Löfvén har varit tydlig: Postnord ska inte använda konkurrensvillkor som skäl för att upphandla transporttjänster utan kollektivavtalsenliga villkor. Kanske behöver regeringen slå sig ner för ett samtal? Det är en skandal att Näringsminister Damberg i ena andetaget hävdar att i avseendet sociala villkor är transportsektorn en av de mörkaste branscher vi har och i nästa andetag säger att ”kollektivavtal inte är ett lagkrav”. Vår stillsamma undran är, går profit före hållbart ansvarstagande för Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Vi anser att kollektivavtalsenliga villkor ska råda i den svenska åkerinäringen. Den aktuella arbetsgivaren har ungefär 37 000 anställda, varav 98 procent är anställda i Norden. Vad är det för värdegrund som ska komplettera vinsten i bolaget? Regeringen borde som huvudägare i ägardirektivet förtydliga att kollektivavtalsenliga villkor ska gälla för samtliga anställda i Postnords verksamheter i Norden.

Mikael Nilsson, ordförande och åkeriägare, Sveriges Åkeriföretag

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Erik Östergaard, vd DTL, Dansk Lastebil Förbund

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*