annons
Hem » Debatt » Felaktiga påståenden om kör- och vilotider

Felaktiga påståenden om kör- och vilotider

SD-politikern Thomas Morell påstår i ett debattinlägg på Trailer.se att Transportstyrelsens övertolkar lagstiftningen om kör och vilotider. Vi vill understryka att han har fel.

Vi delar hans uppfattning om att transportnäringen är en händelsestyrd verksamhet. Det är just därför som det är viktigt att transportföretagen kan visa att de har kontroll över sin verksamhet och planerar utifrån regler och krav.

Vid en kontroll tar vi hänsyn till de omständigheter som företaget presenterar. Det ska inte vara ett problem för ett företag att utföra en extra transport och begära att den körs av en förare som tagit ut sitt kort för dagen – så länge som vi får kännedom om alla sakförhållandena.

Påståendet att ”föraren har avslutat sitt arbetspass genom att ange slutland.” är felaktigt.

Det finns ingen koppling mellan att ange slutland och vår bedömning om det har varit ett tillåtet kortuttag eller inte.

Påståendet att ”föraren inte får återgå till fordonet för att göra en extra arbetsuppgift” är felaktigt.

Som framgår av vår vägledning vid tillämpning av kör och vilotider är det tillåtet för en förare att ta ut sitt kort om man haft för avsikt att avsluta dagen, och sedan använda det igen om man av någon anledning inte avslutar dagen. Som vi poängterat behöver vi få veta att så är fallet vid en kontroll, då kan vi också ta hänsyn till det.

Vi har förtydligat vår tillämpning i det här avseendet för ett och ett halvt år sedan i vår vägledning, men bestämmelsen att man inte får ta ut diagramblad/förarkort förutom om man inte kananvända färdskrivaren har funnits sedan mitten på 1980-talet.

Transportstyrelsens vägledning finns att läsa här

https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kor-och-vilotider/vagledning-vid-tillampning-av-kor–och-vilotider-6.0.pdf

Kenneth Fors, utredare på Transportstyrelsen

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*