annons
Hem » Artiklar » Fler sålda Scanior hittills i år
  • <p>Scanias vd Martin Lundstedt</p>

    Scanias vd Martin Lundstedt

Fler sålda Scanior hittills i år

Scania har presenterat sin delårsrapport för första kvartalet 2014. Röreleseresultatet blev dryga 2 miljarder kronor.
Både fordons- och servicevolymerna ökade vilket delvis motverkades av svagare valutor på tillväxtmarknader. Total orderingång för lastbilar under första kvartalet var högre än fjolårets inledning.

”Scanias resultat för det första kvartalet uppgick till MSEK 2 257. Både fordons- och servicevolymerna ökade vilket delvis motverkades av svagare valutor på tillväxtmarknader. Total orderingång för lastbilar under första kvartalet var högre än fjolårets inledning. Den negativa effekten på efterfrågan i Europa efter förköpen av Euro 5 blev mindre än väntat och orderingången ökade. Det förbättrade konjunkturläget i Europa tillsammans med ersättningsbehovet gör att den underliggande efterfrågetrenden är positiv. Scania har stärkt sin position på Europamarknaden med ökad marknadsandel och ett ledande Euro 6-program, vilket bekräftas av tester av Euro 6 i branschpressen. Orderingången i Latinamerika låg kvar i linje med de två föregående kvartalen. I Asien förbättrades orderingången och i Ryssland ökade orderingången betydligt. Orderingången för bussar steg i Europa medan den sjönk i Latinamerika och Eurasien. För motorer var orderingången något bättre jämfört med 2013 och Scania har inlett samarbete om motorleveranser med ytterligare en stor OEM. Scania fortsätter det långsiktiga arbetet med att öka marknadsandelen inom service och intäkterna ökade med 7 procent i lokal valuta under första kvartalet. Financial Services hade ett starkt resultat och kundernas betalningsförmåga är god. Efterfrågetrenden under inledningen av året indikerar en fortsatt hög nivå för fordons- och servicevolymerna. Det finns också goda tillväxtmöjligheter på sikt och arbetet med att bygga ut den tekniska produktionskapaciteten mot 120 000 fordon fortsätter. För att stärka konkurrenskraften är aktivitetsnivån avseende utvecklingsprojekt fortsatt hög samtidigt som Scania utökar försäljnings- och serviceorganisationen på tillväxtmarknader.”

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*