annons
Hem » Artiklar » Förlängt avtal och ny LNG färja för Destination Gotland

Förlängt avtal och ny LNG färja för Destination Gotland

Trafikverket och Destination Gotland har tecknat ett nytt avtal om färjetrafiken till och från Gotland.

Det nya färjeavtalet gäller för åren 2017-2027. Parterna anser därför att det ges en långsiktig och hållbar trafiklösning för resenärernas och näringslivets behov och önskemål. Samtliga upphandlingskrav har uppfyllts och Gotlandstrafiken får ett nytt fartyg med modern och miljövänligare drift.Kontraktsbeloppet uppgår till 498 Mkr/år i fastpris.
    
    Inför upphandlingen hade Trafikverket som mål att skapa en trafik med god kvalitet och som är miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Trafiken ska ligga i linje med de transportpolitiska målen, bidra till Gotlands utveckling och ge en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods.
    
    – Jag är glad att vi nu är klara med upphandlingen av färjetrafiken. Destination Gotland har fått det fortsatta förtroendet att bedriva färjetrafik till och från Gotland. Upphandlingen har skett i konkurrens där tre anbud inkom. Statens kostnader för det nya avtalet beräknas bli samma som det nuvarande avtalet omräknat till samma prisnivå samtidigt som operatören nu tar en större bränslerisk, säger generaldirektör Gunnar Malm.
    
    Trafiken kommer bedrivas med en liknande trafiklösning som idag.
    
    Destination Gotlands avsedda trafiklösning baseras på tre fartyg varav ett nybyggt fartyg konstruerat för att använda LNG (flytande naturgas) som bränsle för fartygets framdrivning. Vid en övergång till LNG som bränsle görs stora miljövinster, jämfört med att använda traditionellt bränsle.
    
    Uppdraget kommer att gälla från den 1 februari 2017 och tio år framåt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*