annons
Hem » Artiklar » Fortsatt fyrkantiga företagskontroller

Fortsatt fyrkantiga företagskontroller

Branschen vill se större tolerans vid företagskontroller, Transportstyrelsen vägrar. Myndigheten menar att mer differentierade sanktionsbelopp är lösningen.

Sveriges Åkeriföretag är kritiskt till den nuvarande utformningen av Transportstyrelsens företagskontroller och anser att den utredning myndigheten låtit göra inte ger en lösning på problemet. Enligt en artikel i senaste Trailer vill SÅ att även Sverige tillämpar de toleranser som man menar att EU tillåter, men att Transportstyrelsen inte tagit hänsyn till detta i sin utredning. SÅ vill bland annat att Transportstyrelsen ska göra en skälighetsbedömning över åkeriernas ansträngningar att följa gällande regelverk. En nyans som inte finns med vid dagens bedömningar.

Detta säger dock Transportstyrelsen nej till. Istället föreslår myndigheten att sanktionsbeloppen ändras. Man vill att maxbeloppet som idag är på 200 000 kronor höjs till 800 000 för åkerier med en omsättning över 20 miljoner, och att beloppet för mindre åkerier sänks till en procent av omsättningen. Detta skulle göra sanktionsavgifterna mer proportionerliga menar Transportstyrelsen.

Även beloppen för olika förseelser föreslås att ändras. Bland annat skulle avgiften för småfel sänkas från 1000 kronor till 500 kronor, och vid allvarliga brister höjas från dagens 4000 kronor till 20 000 kronor.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*