annons
Hem » Notiser » Göteborgs Hamn utökar med ny terminal

Göteborgs Hamn utökar med ny terminal

Göteborgs Hamn utökar med en ny terminal i ytterhamnarna på Hisingen. Det är den största hamnutbyggnaden sedan 1970-talet. Terminalen kommer att byggas av muddermassor och beräknas vara färdigställd efter 2020.
Mark- och miljödomstolen har gett Göteborgs Hamn tillstånd att bygga en ny godsterminal i anslutning till befintliga terminaler i Arendal på Hisingen.
– Ett mycket glädjande besked som stärker Göteborg som Nordens logistikhuvudstad, säger Magnus Kårestedt, vd i Göteborgs Hamn. Terminalen är en viktig del av vår framtida expansion och ger oss möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på sjötransporter via Göteborgs Hamn.
Det maximala djupgåendet för anlöpande fartyg blir elva meter. Det innebär att trafiken troligtvis främst kommer att bestå av godstransporter inom Europa – antingen som slutdestination eller till de stora omlastningsnaven i norra Tyskland, Nederländerna och Belgien för vidare transport till andra världsdelar.
– Här ser vi redan i dag en ökad efterfrågan från marknaden, säger Magnus Kårestedt. Dessutom finns det en politisk vilja i Europa att flytta fler transporter från land till sjö för att avlasta vägarna och minska miljöpåverkan.
Det är ännu inte klart vilken typ av hantering det blir i den nya hamnen – containrar, rullande gods som trailrar och bilar, passagerartrafik eller en kombination av flera godsslag.
– Tillståndet ger oss möjlighet att anpassa utformningen av terminalen eller hur marknaden ser ut lite längre fram, säger Magnus Kårestedt.
Terminalen kommer att drivas av en extern operatör, precis som befintliga godsterminaler i Göteborgs Hamn.
– Vem det blir är ännu inte klart, men vi vet sedan tidigare att intresset att driva hamnterminal i Nordens största hamn är stort, säger Magnus Kårestedt.
Ytan blir 220 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 30 fotbollsplaner. Den totala investeringen ligger på cirka 1 miljard kronor.
Den nya terminalen kommer att byggas av muddermassor från underhållsmuddringar i hamnområdet. Massorna läggs i ett invallat område i Arendalsviken och blir till fast material genom att blandas med cement.
– Genom att använda muddermassor vid bygget återanvänder vi ett material som annars skulle läggas på deponi, säger Magnus Kårestedt.
När den nya hamndelen anläggs kommer så kallade ålgräsängar att försvinna från sjöbotten. Ålgräs är en viktig del i havets ekosystem och fungerar som barnkammare för flera fiskarter.
– Som alltid när vi växer kompenserar vi för intrång i naturen och kommer därför att återplantera minst lika mycket ålgräs som försvinner från Arendalsviken, säger Magnus Kårestedt.

Fakta om den nya terminalen

Den nya hamnterminalen kommer att byggas på Hisingssidan i Göta Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgshamnen och Arendalshamnen.
Bygget påbörjas 2017. Hamnen beräknas stå klar efter 2020.
Den nya hamnterminalen byggas av muddermassor som läggs i ett invallat område i Arendalsviken.
Den nya terminalen byggs för att kunna hantera ökande godsmängder inom Europa.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*