annons
Hem » Artiklar » Helgläsning på trailer.se, djupanalys av halkbekämpningen

Helgläsning på trailer.se, djupanalys av halkbekämpningen

I tisdags morgon vid 5-tiden körde Kim Sjödin sin Timmerbil på E4 strax norr om Hudiksvall, berättar aftonbladet.se. Det var några grader under nollan och extremt halt. Kim bedömer att han körde i cirka 60 km/t när han kom över ett krön och såg att det pågick en bärgning längre fram på vägen. Det var så halt att han insåg att risken var stor att han inte skulle få stopp och han kände att ekipaget började glida mot kanten av vägen. Risken var att han antingen skulle glida av vägen eller krocka med något fordon längre fram. Snabbtänkt räddade han situationen genom att öppna sina sandlådor och på det viset få bättre fäste för några av hjulen.

Han fick stopp på sitt ekipage dryga hundra meter från bärgningsbilen och såg att bilen bakom honom också fick stopp. Plötsligt kände han att det small till i bilen. Då hade ett annat fordon, en större pickup med släp, kört på bakomvarande bil och knuffat den i diket för att därefter köra in i Kims släp. Tyvärr gick inte föraren av den bilens liv att rädda och Kim är mycket kritisk till vinterväghållningen på den här sträckan och menar att den blivit sämre.

– Jag blir så irriterad, det är en Europaväg vi pratar om det är ingen byväg. Det är kroppspulsådern genom Sverige. Hur tänker de?, säger Kim till aftonbladet.se

Till saken hör att vi på Trailer har fått rapporter från flera chaufförer som kör just den här sträckan och håller med Kim om att vinterväghållningen blivit sämre. Både Kim och ett flertal andra chaufförer oroar sig över att man saltar mindre effektivt av miljöskäl

Tidningen Aftonbladet har tagit upp händelsen och ställt frågan till Trafikverket om det är så att man har ett sämre salt av miljöskäl. En fråga som besvarades av presschefen Bengt Olsson med att man inte använder sämre salt och att man har två möjligheter genom att torrsalta eller salta med salt uppblandat med vatten till lake för att mer exakt kunna styra saltet till där det gör mest nytta.

I den intervjun säger Bengt Olsson att det inte är saltet som gjort vägen så hal och att det är Trafikverkets uppdrag att hålla vägen framkomlig.

– Är det framkomligt men halt får du sänka hastigheten, och då kanske det får vara så, säger han till aftonbladet.se.

Trailer tog då kontakt med Bengt Olsson och ställde frågan om det verkligen är Trafikverkets uppfattning att det är detta som gäller, vilket ger ett nytt perspektiv på vinterväghållning och egentligen betyder att det enbart behöver plogas.

Bengt Olsson förklarar att det inte är detta som gäller fullt ut. Visserligen vidhåller han att vi inte kan förvänta oss att E4 alltid är halkfri hela sin längd, men att man gör vad man kan för att både halkbekämpa och att snöröja.

Diskussionen blir lite infekterad när jag, som journalist på Trailer påstår att det hänt flera olyckor på E4:an med ett liknande händelseförlopp där E4 varit mycket hal. Han hävdar att allt har gjorts rätt och att det inte går att möta alla väderomslag så att det hela tiden är halkfritt. Han tillägger att mitt påstående kan bli helt tokigt innan man noga följt upp exakta orsaken till varje olycka.

Jag ställer då frågan om det inte är så att det måste spridas ett budskap om att det är detta som gäller, så att bilförare är mer beredda på att de kan möta plötslig ishalka även på E4 vid vädersituationer där det är bara ett par minusgrader och mycket liten nederbörd. Vädersituationer som enligt all expertis jag konsulterat kan hanteras så att det är halkfritt.

Bengt Olsson hänvisar till körkortsutbildningen och att man där får lära sig att det är chaufförens uppgift att hålla reda på väglaget och att anpassa hastigheten

Mot bakgrund av detta tar jag upp en diskussion med några chaufförer och väghållare om hur de ser på situationen. Den diskussionen mynnar ut i att det idag blir halare än tidigare delvis för att det sprids mindre salt på vägarna, man väntar för länge innan man lägger på nästa omgång och då har det blöta saltet spätts ut för mycket, dels för att det inte finns ett uttalat krav på friktionsnivån under nederbörd och dels för att fler kör på dubbfria däck, vilket polerar ytan.

Om vi tittar på den saltlösning som används idag består den till 22 % av salt, vanligt NaCl, och 78 % vatten.

– Höjer man saltkoncentrationen, vilket är en möjlighet särskilt vid nederbörd, får man en lägre tillfrysningspunkt, förklarar en av väghållarna jag konsulterat. Det ökar kostnaden men gör att vägbanan hålls halkfri längre och vid lägre temperatur.

Tyvärr känner de väghållare och chaufförer jag talat med att de måste vara anonyma för att inte bli av med uppdraget från Trafikverket och jag väljer att gå dem till mötes för att ge en så bred bild som möjligt.

Tittar vi på den aktuella situationen på E4 där olyckan inträffade aktuell dag så visar väderdata att det kommit ca 2 mm nederbörd mellan kl 05-06. Det är 2000 gram per m² i relation till saltgivan och det betyder en ansenlig utspädning av saltet, vilket i det här läget betyder att saltet spätts ut dramatiskt och har en sämre verkan. Det är förmodligen detta som skapat uppfattningen att det används sämre miljösalt som tillbakavisas av Trafikverket utan att den här analysen redovisas.

– Detta är vår arbetsplats, säger en av chaufförerna. Det är en fruktansvärd upplevelse när man råkar ut för en olycka där någon omkommer och det oavsett om man är skyldig eller inte.

– Är det så att man inte har ambitionen att hålla E4 halkfri så långt det är möjligt måsta man ju tala om det, säger en annan.

Bengt Olsson skickar med ett utdrag ur Vägtrafikkungörelsen:

60 §Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till väg-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande körbanan eller vägrenen som han kan överblicka och framför varje förutsebart hinder. Förordning (1985:380).

Och ett utdrag ur Väglagen:

26 §Drift av väg ”Väg ska hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och andra åtgärder.” Vad som är tillfredsställande skick är inte närmare definierat i lagtexten.

– Behöves det mer saltning så har vi inte en begränsning på detta mer än att vi även ska hantera den miljömässiga delen dels för kringliggande markområden men även för saltslitaget på fordon.

 

Länkar till övriga artiklar i ämnet:

Vinterväghållningen, en öppen fråga

Chaufförerna är eniga, vinterväghållningen är usel

Kritik mot vinterväghållningen i Dalarna

Infrastrukturministern om vinterväghållningen

NCC bemöter kritiken mot vinterväghållningen

2 kommentarer

  1. Björn Häggblom

    Kanske vore läge att hänvisa till paragraf 60 och helt enkelt ställa bilarna tvärs över vägen tills vägen är 100% säker.Det är dags att stämma i bäcken och inte äventyra liv och fordon.Det är dags för verket att sluta leka och se till att använda skattepengarna til det dom är avsedda för😎

  2. Björn Häggblom

    Kanske vore läge att hänvisa till paragraf 60 och helt enkelt ställa bilarna tvärs över vägen tills vägen är 100% säker.Det är dags att stämma i bäcken och inte äventyra liv och fordon.Det är dags för verket att sluta leka och se till att använda skattepengarna til det dom är avsedda för😎
    Vem i hela friden skulle tillåta halka på sin arbetsplats kontorister,verkstadsarbetare sjuksköterskor truckförare you name it.aldrigi livet det är bara i åkeribranchen man tvingas tolerera detta.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*