annons
Hem » Artiklar » Hög risk för oskyddade trafikanter och obältade lastbilschaufförer

Hög risk för oskyddade trafikanter och obältade lastbilschaufförer

Antalet allvarliga trafikolyckor med lastbilar sjunker, men säkerheten för oskyddade trafikanter måste förbättras. Och det är fortfarande alltför få lastbilschaufförer som använder sina säkerhetsbälten. Detta är några av resultaten i en ny trafiksäkerhetsrapport som Volvo presenterat under ”Volvo Trucks Safety Days 2017” som arrangerades förra helgen.

– I ”Volvo Truck Safety Report 2017” analyserar och beskriver vi varför olyckor med lastbilar uppstår, hur de händer och vad som kan göras för att minska risken för olyckor och deras konsekvenser. Det är fakta som inte bara är viktiga för vår egen produktutveckling utan också för alla som arbetar för en säkrare trafikmiljö, säger Peter Wells, chef för Volvo Trucks Accident Research Team i ett pressmeddelande.

Volvos lastbilssäkerhetsrapport för 2017 bygger på företagets egna undersökningar av olyckor och på uppgifter från olika nationella och europeiska myndigheter. En av rapportens slutsatser är att det finns ett stort behov av att minska riskerna för oskyddade trafikanter som fotgängare, cyklister, mopedåkare och motorcyklister.

– Under det senaste decenniet har antalet allvarliga trafikolyckor med tunga lastbilar nästan halverats i Europa. Lastbilsolyckor med oskyddade trafikanter har dock inte minskats i samma utsträckning, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetsdirektör hos Volvo.

Omkring 35 procent av personer som drabbas av allvarliga skador eller dödsfall vid olyckor med tunga lastbilar är oskyddade trafikanter. Med det stigande tempot i urbaniseringen och med fler personer och fordon på vägarna finns det risk för att skadorna kommer att öka om inte seriösa åtgärder vidtas enligt pressmeddelandet från Volvo.

– För att minska olycksfrekvensen är det nödvändigt att fortsätta utveckla ett antal tekniska lösningar som kan hjälpa lastbilschauffören att undvika potentiellt farliga situationer. Dessutom måste alla trafikanter bli mer medvetna om de risker som finns i trafikmiljön och hur vi bäst kan minska dem, förklarar Carl Johan Almqvist.

Att ge föraren en tydlig översikt över lastbilens närmaste närhet är avgörande för att förebygga olyckor. Som komplement till backspeglar, sidospeglar och backkameror har Volvo en lösning där föraren kan se vad som händer vid passagerarsidans främre hörn med hjälp av en kamera.

– Det är också viktigt för fotgängare och cyklister att vara medveten om vikten av att se och se och hjälpa till med en smidig och säker växelverkan i trafiken. Därför riktar vi vårt utbildningsmaterial till både ungdomar och vuxna, till exempel vår ”Stop, Look, Wave” och ”See and Be Seen” kampanjer, som berör just dessa frågor, säger Carl Johan Almqvist.

För att minska risken för olyckor med andra fordon är Volvos lastbilar utrustade med olika aktiva säkerhetssystem. Men om en olycka trots allt inträffar är det en beprövad och betrodd säkerhetsutrustning som är den viktigaste livräddaren – säkerhetsbältet.

– Rapporten visar att alltför många lastbilschaufförer inte använder sina säkerhetsbälten trots att vi vet att hälften av de obältade lastbilsförare som har dött i trafikolyckor skulle ha överlevt, om de hade på sig säkerhetsbälten, säger Carl Johan Almqvist.

”Volvo Trucks Safety Report 2017” är den andra externt publicerade rapporten från Volvo Trucks Accident Research Team.

– Att minska trafikolyckorna är en väldigt viktig global fråga. Därför vill vi dela våra forskningsresultat på ett tydligt och lättförståeligt sätt, säger Peter Wells.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*