annons
Hem » Notiser » Högre krav på beställaren och längre klampning

Högre krav på beställaren och längre klampning

Det ska ställas högre krav på den som beställer transporter, därför ska transportköparen ansvara för att kontrollera att transporten är laglig. Detta föreslår regeringen i en lagrådsremiss.  Regeringen föreslår också att tiden för att klampa ett fordon ska förlängas från 24 timmar till 36 timmar. Båda förslagen är enligt ett pressmeddelande en del av regeringens arbete med att skapa ordning och reda på Sveriges vägar och att skapa schyssta villkor på transportmarknaden.

I pressmeddelandet konstaterar regeringen att det i alltför hög utsträckning förekommer att transporter utförs utan tillstånd och i strid med reglerna. Detta har lett till att seriösa transportföretag tvingas konkurrera med företag som bryter mot reglerna, vilket har skapat en osund situation på transportmarknaden. Med regeringens förslag kommer det att ställas högre krav på varuägare, speditörer och andra yrkesmässiga beställare av transporter att säkerställa att transporten är laglig att utföra. Dessutom kan alla som ingår avtal om en viss transport hålls ansvariga, även när transporten säljs vidare i flera led.

– Det ska vara ordning och reda på svenska vägar. Idag har vi problem med olagliga yrkestransporter, osund konkurrens och företag som dumpar villkoren. Det är en hög prioritet för den här regeringen att komma till rätta med det. Den som köper en transport har ett ansvar att se till att transporten utförs enligt reglerna och därför skärper vi nu beställaransvaret, säger Tomas Eneroth, infrastrukturminister, i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår också i en lagrådsremiss att förlänga tiden för hur länge ett fordon kan vara klampat. Klampning används bland annat för att säkerställa att sanktionsavgifter betalas innan fordonet får köra vidare. Dagens tidsgräns kan ibland vara för kort för att säkerställa att betalning faktiskt sker. Förlängningen skulle innebära att kontrollmyndigheterna får bättre verktyg för att se till att sanktioner kan verkställas, till exempel för att säkerställa betalning av sanktionsavgifter eller för att se till att föraren tar ut tillräcklig vila.

Faktaruta Beställaransvar

Förslaget innebär att bestämmelserna om beställaransvar i yrkestrafiklagen och taxitrafiklagen skärps. Skärpningen sker i två avseenden:

  • Det införs en uttrycklig undersökningsplikt för den som sluter avtal med trafikutövaren (det transportföretag som faktiskt utför transporten) att kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.
  • Att kretsen av beställare som kan hållas ansvariga utökas. Det är inte ovanligt att en transport säljs i flera led och samtliga beställare i en avtalskedja ska nu kunna hållas ansvariga om transporten varit otillåten att utföra.

Faktaruta Förlängd klampning

Förslaget innebär att dagens tidsgräns för hur länge ett fordon kan vara klampat förlängs från 24 timmar till 36 timmar. Tidsgränsen gäller framförallt i situationer där det handlar om olaga cabotage. Om ett fordon bedöms vara trafikfarlig finns det ingen tidsgräns för klampning.

En kommentar

  1. Vilken fart det blev nu när valåret är här. Men ingen är väl förvånad skulle jag tro.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*