annons
Hem » Debatt » HSS värnar svensk åkerinäring

HSS värnar svensk åkerinäring

HSS PROTEKTIONISTISKA JAVISST! Vi värnar stolt svensk åkerinäring.

Vad händer med transportbranschen i Sverige och Europa, vart är vi på väg och vart ska vi?

Visegradländerna (V4) består av Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien och deras transportörer representerar ca 9800 åkerier och samlagt ca 172,000 lastbilar.

De skriver i tyska tidningen DVZ om hur dom ser på det som händer i övriga europa, med bl.a. Lägstalöner osv. Dom ifrågasätter användandet av utstationeringsdirektivet inom transportbranschen, och kallar det protektionistiskt, dom vill med andra ord inte se en marknad där Arbetarna (chaufförerna) har en socialt och lönemässigt bra arbetsplats.

Protektionism är att skydda sin marknad mot andra, och det kanske vi gör om vi bara såg till oss själva. V4 ländernas argument blir även dom protektionistiska när dom värnar om sina företag och idéer, protektionism är egentligen ett annat or för att värna om sina egna värderingar.

Men ordet används vidlyftigt för att trycka ner andra, med ett fint ord som väldigt få förstår innebörden av allra minns dom som ofta slänger sig med det. Det vi egentligen vill från förmodligen hela branschen är att alla ska kunna leva och må bra på sitt arbete, vi vill inte utestänga någon från att utföra sitt arbete, men det måste vara under rimliga villkor för alla.

V4 ländernas flodvåg av lastbilar ut över övriga europa, skapar en osund marknad, och ställer till skador på övriga länders transportstruktur likt en tsunami. Att avreglera europas olika branscher är inte bra för EU’s invånare då det kommer skapa motsättningar mellan länder, och ett fortsatt arbete kommer få EU att gräva sin egen grav.

EU har under många år varit en liberalistisk sandlåda där man förordat öppna gränser och fri rörlighet av varor, tjänster och människor. Man har öppnat för något som om man tänker efter lite inte fungerar, det fungerar inte eftersom en marknad utan kontroll inte ser till människors bästa utan bara till hur stor vinsten blir.
En öppen marknad behöver inte vara dålig, men den behöver ett visst mått av kontroll.
Öppna gränser för människor är inte självklart något bra, då det innebär att brottsligheten också har en fri väg mellan länder och då blir svår att bekämpa. En lättare kontroll vi ländernas gränser, skulle innebära att man ser vad som kommer in och ut ur länder. Det betyder inte att det behövs tullavgifter som fördyrar för marknaden.

Italien jobbar för ett system som ger kontroll över vart Europas lastbilar rör sig, systemet som är baserat på gps positionering är ganska enkelt att genomföra. Det skulle innebära att man om man har ett system kopplat till en central myndighet, skulle se vilka som inte följer regelverken kring bland annat cabotagetransporter. Man skulle kunna koppla det till eurovinjetten i olika länder, då skulle alla som åker på vägarna i Europa få betala till det land man är i på en bra grund.
När man ser att vi Sverige har en myndighet som tolkar EU’s cabotageförordning på ett eget sätt, vilket inte är möjligt för enskilda myndigheter eller länder börjar man undra vad som händer.
Uppgifter på att man underkänt egna beslut om sanktionsavgifter och betalat tillbaka 880,000kr till ertappade åkerier, får inte bara oss utan även andra länder att undra vad man håller på med.
När polis i bland annat Tyskland får ser hur Transportstyrelsen har gjort sin tolkning, så verkar dom inte förstå hur man tänkt. Kan det bero på att arbetsbelastningen vart så hög att man valde att göra en tolkning, som gjorde att de flesta ärendena hamnade på åklagarbordet och inte sina egna skrivbord. Nu är enligt uppgift ett underkännande från regeringen på väg, så förhoppningsvis kommer polisen snart igen få möjlighet att fälla transportörer för cabotagebrott.
Att billiga transporter skulle ha en positiv inverkan på landet är inte rätt. Med billiga transporter kommer även brottslighet och uteblivna skatter. Transporterna gagnar heller inte den enskilde konsumenten med lägre priser, det är helt andra intressenter som tjänar på dessa transporter.
Förlorarna är inte allt för sällan chaufförer som utnyttjas under slavliknande förhållanden, och tvingas leva i sina lastbilar i veckor eller månader i sträck. Den sociala frånvaron från familj släkt och vänner, dövas ofta med alkohol när veckovilan måste tas.
Att det konsumeras stora mängder alkohol på lastbilsparkeringar, vittnar flaskor och burkar om där bilar stått över helgen. Många av dom här chaufförerna skulle förmodligen inte klara en utandningsprov i en kontroll, men klarar sig så länge dom inte blir stoppade av polis.
Dom billiga transporterna som utförs företag drivna av samvetslösa ägare, lever på att speditörer med samma typ av samvetslöshet nyttjar deras fordonsflotta. Man tittar bara på vilken som är billigast, utan tanke på att det är människor som utför arbetet och vad dom har för betalning. Man kringgår lagar och regler för att vinsten ska maximeras, och vet att risken är liten att ertappas för nån oegentlighet. Sen när det händer står man oförstående till att det inte var enligt reglerna, och skyller på åkerierna och dom i sin tur på chaufförerna och att dom inte följt åkeriets policy.

Utredningar gjorda under senaste året om flera saker rörande branschen, det har bl.a. Handlat om kör och vilotider, sanktionsavgifter och beställaransvar dom kommer redovisas och förhoppningsvis göras gällande inom en nära framtid. Att nu tillsätta ytterligare utredning av svensk transportmarknad, verkar mest vara för att visa att man är duktig och arbetar. En utredning till som för oss närmare nästa val, den kommer inte tillföra något vid denna tidpunkt utan blir ytterligare en spik i kistan för oss.
Statliga bolag som Postnord och Norska Bring är bolag som använder sig av utländska låglöne åkerier, med hänvisning till att marknadens villkor blivit sådana. Men att det skulle ge nån fördel är inte säkert, då staten inte får in några skatter och avgifter. De här åkerierna är istället en kostnad för staten, chaufförerna betalar inget för att leva i andra länder. Åkerier har ofta egna tankbilar som kommer in med diesel till dom här bilarna, det finns dokumenterat på olika håll.
Man betalar inte nån moms på varor då man köper näst intill inget i landet, kontroll av den sk eurovinjetten är liten så där kommer inte heller några pengar in. Så i slutändan blir kostnadsvinsten en kostnad för landet, den kostnaden blir dubbel då allt fler åkerier går omkull med fler chaufförer som blir arbetslösa.
Här stannar Sverige

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*