annons
Hem » Debatt

Debatt

Sluta hindra övrig trafik långtradarchaufförer!

Ett beteende som sprider sig är långtradarchaufförer som tar sig friheten att ”stoppa” övrig trafik vid exempelvis ett vägarbete där två filer går ihop till en. De går ut med sina stora fordon och hindrar trafiken i vänsterfilen att komma fram flera kilometer innan filerna går ihop. Detta är ett oskick och dessutom olagligt! Det finns lagar och föreskrifter om ...

Läs mer »

Nu stundar valet!

Det är bara en knapp vecka kvar till valet 2018, ett val som är viktigare än någonsin. Svensk åkerinäring har under flera år varit utsatt för en konkurrens som inte följer de lagar och regler som råder. Det innebär att det seriösa företagandet inom transportsektorn har haft det allt svårare att verka på den svenska marknaden, ett förhållande som måste ...

Läs mer »

Långt från målet!

I spåren av den heta sommaren kommer frågan om klimatförändringar upp på agendan, tyvärr med mer eller mindre seriösa inslag. Att vi människor påverkar miljön torde vara oomtvistat och naturligtvis måste vi hitta hållbara lösningar inför framtiden. Svensk åkerinäring är duktig på att driva frågor kring framtidens drivmedel och klimatsmarta lösningar. Många åkerier ligger i framkant, ibland till och med ...

Läs mer »

Branschen behöver är en rejäl upprustning av trafikpolisen

Så har regeringspartierna återigen dammat av sitt förslag om kilometerskatt. Man motiverar skatten med att den skall vara lika för både svenska och utländska åkerier. Man har dock inte löst hur det skall fungera i verkligheten, utan man lever i någon slags förhoppning att det skall fungera. Vem skall övervaka att skatterna verkligen betalas? Hur skall man förhindra att verklig ...

Läs mer »

Verktygslådan fylls på

En polygrip kan vara bra ibland, men en full verktygslåda är bättre. En hantverkare är också bra att ha, men får vi flera så funkar det ännu bättre. Nu läggs flera förslag som fyller verktygslådan till polis och övriga rättsväsenden, får vi även till en egen enhet som har hand om den tunga trafiken så blir det med tiden riktigt ...

Läs mer »

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt. Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det ...

Läs mer »

Morells tankar inför 2018

Först och främst vill jag önska er alla en riktigt God Fortsättning på det nya året! Ett nytt år – ett helt oskrivet blad ligger framför oss, låt oss förvalta det väl! Det gamla året då, vad kan vi lära oss av det? En hel del faktiskt, och lägger vi till ytterligare några år bakåt i tiden får vi en ...

Läs mer »

Polis stoppar social dumping i Belgien

Det börjar hända saker i Europa, polis och myndigheter i Belgien stoppar social dumpning och beslagtar lastbilar, man har fått nog av hur EU agerar. När man då tittar på förslaget/diskussionsunderlaget till vägpaket inom EU, så ser man bränsle till mer omfattande protester. Men förslaget är just bara ett förslag, eller ett diskussionsunderlag för att arbeta fram ett vägpaket som blir ...

Läs mer »

Fel att staten täcker Postnords förluster

Postnord. Ett symptom på vad som händer när staten lägger sig i den fria marknaden? Ledord som sund konkurrens, goda villkor och välfungerande kännetecknar inte denna del av näringslivet för närvarande. Nu läser vi i media att Sverige eventuellt ska stämma Danmark, med ägaravtalsbrott som grund. Det börjar likna en fars. När nordens största åkeri, Postnord, går med kraftigt underskott ...

Läs mer »

Det är en osund konkurrens

Senaste veckan har polisen gjort en särskild insats på tung trafik, med fokus på bland annat cabotagetrafiken. Under den särskilda insatsen har allehanda allvarliga brister uppdagats i de kontroller som utförs. I media har vi kunnat läsa om bristfällig säkring av läst, allvarliga tekniska brister, fusk med körtider, olaga yrkesmässig trafik och inte minst brott mot cabotagereglerna. Det polisen upptäcker i ...

Läs mer »

Du har ett år på dig att övertyga oss

Riksdagen öppnar idag och du har ett år på dig att övertyga oss. September 2018 närmar sig med stormsteg och valurnorna väntar på att fyllas, vilka vill ha våra röster är något man frågar sig. Är det samma gamla politiker som mest pratar om vad dom andra inte gjort, utan att man lagt fram något själv. Vad andra inte gjort ...

Läs mer »

Dags för förändring!

Under många år har svensk åkerinäring påtalat för politiker och myndighetschefer hur allvarlig situationen för den seriösa åkerinäringen ser ut. Aktörer som saknar trafiktillstånd utför en stor del av transportarbetet, falska körkort och förarkort har även det fastnat i polisens kontroller. Manipulerade färdskrivare har blivit vardagsmat, trots att den digitala färdskrivaren skulle vara omöjlig att manipulera! I takt med att ...

Läs mer »

Tomt prat från politiker

Ännu ett år har gått när egentligen ingenting hänt, utredningar och massa tomt prat från politikerhåll. Det verkar viktigare med partiet och den personliga prestigen, än av arbeta för landets branscher där vår välfärd skapas. Transportbranschen har via tidigare infrastrukturministern Anna Johansson sett att det lagts 7 uppdrag till Transportstyrelsen, i 1 av dessa har vi sett resultatet av. Sanktionsavgiften ...

Läs mer »

HSS värnar svensk åkerinäring

HSS PROTEKTIONISTISKA JAVISST! Vi värnar stolt svensk åkerinäring. Vad händer med transportbranschen i Sverige och Europa, vart är vi på väg och vart ska vi? Visegradländerna (V4) består av Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien och deras transportörer representerar ca 9800 åkerier och samlagt ca 172,000 lastbilar. De skriver i tyska tidningen DVZ om hur dom ser på det som händer ...

Läs mer »

Vart är kontrollen ?

HSS står för ordning och reda i transportbranschen, vi vill att lika villkor ska gälla. Nya lagar och regler eller omskrivna, cabotage och kombi regler ska ses över. Det känns bra att det är på gång, och att det händer något. Även orosmoln syns på himmelen, ett moln med utgifter för svensk transportnäring, vägslitageavgiften som utreds är inget som branschen ...

Läs mer »