annons
Hem » Debatt

Debatt

Vart är kontrollen ?

HSS står för ordning och reda i transportbranschen, vi vill att lika villkor ska gälla. Nya lagar och regler eller omskrivna, cabotage och kombi regler ska ses över. Det känns bra att det är på gång, och att det händer något. Även orosmoln syns på himmelen, ett moln med utgifter för svensk transportnäring, vägslitageavgiften som utreds är inget som branschen ...

Läs mer »

Tankar inför det nya året!

Så har då lugnet efter nyårsnatten infunnit sig igen, eller? Kommer 2017 fortsätta i samma anda som 2016, eller blir det etter värre? Den som lever får se, sägs det! Men, skall vi bara sitta och se på, eller kan vi tillsammans kraftsamla så till den milda grad att en förändring tvingas fram? Uppenbarligen är det ointressant för dagens politiker ...

Läs mer »

Ge svensk åkerinäring en ärlig chans! 

Svensk åkerinäring måste ha bra konkurrensvillkor, det ger jobb och tillväxt i Sverige. Men många i branschen börjar bli uppgivna på grund av den dåliga lönsamheten. Därför börjar några förespråka panikåtgärder som att gå ur EU, stänga gränserna för trafik eller själva överväga att börja köra på gränsen till olagligt.   Att gå ur EU skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser ...

Läs mer »

Den olaglig yrkestrafik ska lagföras

Det ska vara ordning och reda på de svenska vägarna. Allt för ofta blir seriösa åkerier utkonkurrerade av yrkestrafik som bryter mot svenska lagar och regler. I Moderaternas plan för ett starkare Sverige vill vi att tillväxten ska komma hela Sverige till del. Åkerinäringen bidrar till jobb och tillväxt i hela landet. För att värna branschen och ge likvärdiga konkurrensvillkor ...

Läs mer »

Peter Lundgren: ”Rikspolischefen är ett skämt”!

Jag var 21 år gammal när jag stod där lycklig efter uppkörningen 1984 med ett alldeles färskt lastbilskörkort i handen, jag upptäckte snart att det var detta som var mitt kall. Aldrig någonsin har jag vaknat på morgonen och känt att det varit tungt att gå till jobbet, jag har alltid älskat mitt yrke och haft en stolthet för detsamma. ...

Läs mer »

Vill värna förarnas villkor

Regeringen arbetar för ordning och reda på vägarna. Det handlar om att värna förarnas arbetsvillkor, trafiksäkerheten och klimatet. På läsarsidan i Trailer 9/2016 hävdar Sten Bergheden och Beatrice Ask (M) att regeringen inte prioriterar att jaga den oseriösa yrkestrafiken. Det stämmer inte. Vi vill därför redogöra för vad S-MP regeringen gjort under två år för att främja ordning och reda ...

Läs mer »

Trafikverket avsäger sig ansvar efter skada

Ett av mina medlemsföretag drabbas i våras av skada på sitt släp i samband med att ekipaget passerar ett brunnslock. Fordonets tyngd (Tung lastbil med släp) i kombination med ett skadat/slitet brunnslock i vägbanan resulterar att brunnslocket hoppar upp och slår sönder däck, fälg och bromsok. Skadan är relativt kostsam att åtgärda och därför anmäls detta till Trafikverket för ersättningsanspråk. ...

Läs mer »

Stoppa den olagliga yrkestrafiken

Brottsligheten på våra vägar breder ut sig samtidigt som antalet trafikpoliser minskar. Regeringen och polisen har inte prioriterat att jaga den olagliga yrkestrafiken, trots att fusket med olagliga fordon, fusk med kör och vilotider, fusk med cabotage och kombitrafik, onykterhet, falska körkort, obetalda skatter och arbetsgivaravgifter snedvrider så väl konkurrensen som riskerar att orsaka många allvarliga olyckor. Det är ute ...

Läs mer »

Trafiksäkerhetsrisker med EU-trailer på hala vägar

Trafiksäkerhetsproblem med en speciell typ av lastbilsekipage på hala vägbanor var tema under NVF seminarium i Karlstad där sakkunniga från Norge och Sverige deltog. Ett projekt av Falck Vägassistans Norge har identifierat platser där olyckor och fastkörningar ofta uppstår. 22 procent av de händelser som registrerades var utländska fordon, främst EU-trailers. Med EU-trailer menas här en tvåaxlig dragbil med treaxlig ...

Läs mer »

Skriver om historien

Jessica Rosencrantz (M) och Sten Bergheden (M) fullföljer den moderata traditionen av att skriva om historien så att detta passar det egna partiet. I frågan om klampning och högre sanktionsavgifter så var det Socialdemokraterna som fick driva den moderatledda regeringen framåt. Genom tillkännagivanden i riksdagen tvingades Elmsäter-Svärd (M) införa åtgärder som gav polisen ytterligare verktyg att stoppa olaglig trafik. Det ...

Läs mer »

Replik till Anna Johansson

Vår oro för åkerinäringens villkor lugnas på intet sätt av infrastrukturminister Anna Johanssons replik. Skälen till det är många, men främst på grund av att regeringen fortfarande saknar en egen politik för en livskraftig svensk åkerinäring. Mycket av det som Johansson lyfter fram som positiva exempel är Alliansens politik. Klampning och nya regler för frakthandlingar och sanktionsavgifter är förslag som ...

Läs mer »

Ordning och reda på vägarna är en del av samhällsbygget

På denna debattplats uttrycker Sten Bergheden (M) och Jessica Rosencrantz (M) en oro för att regeringen inte gör tillräckligt för att komma åt problemen inom åkerinäringen. Jag kan här och nu stilla den oron. Regeringen arbetar hårt och konsekvent med att uppnå schysta villkor och sund konkurrens. Det är glädjande att moderaterna nu intresserar sig för ordning och reda på ...

Läs mer »

Regeringen struntar i åkerinäringen

Åkerinäringen är en mycket viktig näring som omsätter drygt 100 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka fyra procent av Sveriges BNP och branschen sysselsätter drygt 86 000 personer. Svenska åkare är beroende av att alla åkare som är verksamma i landet har samma regler och förutsättningar. Eftersom vi konkurrerar på en internationell marknad är det inte självklart att de chaufförer ...

Läs mer »

Co2-klassning ger sämre miljöprestanda

Co2-klassning ger sämre miljöprestanda och belägger svenska företag med extra handelshinder. Svenska Lastfordonsgruppen (LFG) välkomnar en progressiv miljöpolitik kring transporter. Vi fastslår samtidigt att svenska företag måste tillåtas att arbeta på lika villkor som sina utländska konkurrenter. Det åligger politiker och myndigheter att tillse att lagar stiftas och efterlevs som säkerställer det. LFG organiserar lastbilsbyggare i Sverige Svenska Lastfordonsgruppen har ...

Läs mer »

Trafikpolisen borta om tio år

En bransch som ropar efter ännu fler kontroller måste väl ändå vara väldigt ovanligt. Men en sund transportnäring och en god trafiksäkerhet behöver myndighetskontroller – av främst polis – vid väg, dygnets alla timmar. Och alltför få stoppas, det tycker företagarna själva. Och trafiksäkerheten betalar priset. Det förebyggande arbetet är fundamentalt för fortsatt god trafiksäkerhet. Förra veckan rapporterade SVT om ...

Läs mer »
');//-->