annons
Hem » Notiser » Lägre utsläpp trots fler lastbilar
anonym, motorväg

Lägre utsläpp trots fler lastbilar

Under 2016 minskade utsläppen från lastbilar med fyra procent samtidigt som lastbilstrafiken ökar. Det visar årets resultatrapport från nätverket Klimatneutrala godstransporter på väg (KNEG). Sveriges Åkeriföretag välkomnar rapporten som man menar styrker att mobilitet och utsläpp inte måste gå hand i hand.

– Vi är på god väg att nå målen om fossilfrihet till 2030. Biodrivmedel är en oerhört viktig framgångsfaktor, och det är viktigt att vi inte tappar tempo nu utan får till större volymer, säger Tove Winiger, politiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar att lastbilars utsläpp sedan 2007 minskat med en fjärdedel. KNEG bedömer att fossilanvändningen i lastbilstrafiken kan minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år 2010. Det bäddar enligt SÅ för att målen för år 2030 nås, då KNEG beräknar att fossilanvändningen är nere på 20 procent jämfört med år 2010.

Totalt har utsläppen från lastbilstrafiken minskat med 10 procent sedan år 1990. Bara under 2016 minskade utsläppen med 4 procent, en minskning till stor del tack vare biodrivmedel och energisnålare fordon. Samtidigt har lastbilstrafiken ökat under 2016, och förväntas med idag beslutade åtgärder öka med 30 procent till år 2030 enligt SÅ.

– Att lastbilstrafiken ökar är naturligt med den högkonjunktur och den byggboom Sverige befinner sig i. Transporter hänger tydligt och klart ihop med konjunkturen. Lastbilen blir mer effektiv och många åtgärder bidrar till att minska utsläppen. Ett ökat transportbehov är inget annat än ett sundhetstecken i den svenska ekonomin, avslutar Tove Winiger.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*