annons
Hem » Notiser » Lastbilsförare strålades av misstag vid gränskontroll

Lastbilsförare strålades av misstag vid gränskontroll

I samband med gränskontroll som genomfördes av finska tullens rörliga genomlysningsfordon för transportenheter från fartyget Tallink Superstar, som hade anlänt till Västra hamnen i Helsingfors, röntgades på grund av brister i kommunikationen en lastbilsförare av misstag.
Incidenten inträffade den 16 september i år. På grund av bristande kommunikation under röntgenprocessen befann sig föraren fortfarande i förarhytten på den lastbil som genomlystes.
Finska tullen har gjort en utredning och rapporterat om den till den finska strålsäkerhetscentralen – STUK. STUK övervakar genomlysningsverksamheten i Finland. Enligt STUK kräver händelsen inga åtgärder av personen som genomlystes, eftersom mängden strålning var liten.
På grund av det som skett preciserar finska tullen sina anvisningar gällande genomlysningsprocessen och säkerställer med nya försiktighetsåtgärder att motsvarande situationer inte uppstår.
Enligt finska tullen är genomlysningsanordningarna ett av de viktigaste tekniska verktygen som används vid gränsbevakningen. Med hjälp av dem kan tullen övervaka den yrkesmässiga godstrafiken på ett kostnadseffektivt sätt.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*