annons
Hem » Artiklar » Lättast få jobb efter fordons- och transportprogrammet
Genrebild. Foto: Ralph Andersson

Lättast få jobb efter fordons- och transportprogrammet

Färsk statistik från Skolverket visar att elever från fordons- och transportprogrammet har lättast att få jobb efter avslutad examen – 61,3 procent, vilket är en ökning med nästan 14 procent i jämförelse med förra mätningen. Transportföretagens chef för kompetensförsörjning gläds av siffrorna.

– Det är ett mycket glädjande att fordons- och transportprogrammet fortfarande har högst etableringsgrad samt att siffran har ökat. Vi har långsiktigt arbetat med att stärka kvaliteten på utbildningarna inom fordons- och transportprogrammet så att transportnäringen får rätt kompetens och unga får jobb direkt efter avslutad examen. Detta är ett bevis på att vi är på rätt väg, säger Caj Luoma i ett pressmeddelande.

Enligt Transportföretagen råder det brist på personal inom transportnäringen. Totalt behöver transportnäringen anställa cirka 15 000 årligen de kommande tre åren enligt organisationens mätningar. Därtill har det varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. Att det råder en hög etableringsgrad hos elever från fordons- och transportprogrammet visar att utbildningar mot transportnäringen leder till jobb menar Transportföretagen.

Man konstaterar att det idag är för få ungdomar som söker sig till fordons- och transportprogrammet, även om antalet ökat det senaste året. I år visar Skolverkets preliminära siffror att antalet antagna elever till fordons- och transportprogrammet ökat med nästan 16 procent enligt pressmeddelandet.

”Genom att stärka kvaliteten på utbildningen kommer fler att vilja söka sig till programmet och fler examinerade kommer att få arbete, oftast direkt efter studenten” skriver Transportföretagen i sitt pressmeddelande.

– Arbetsmarknaden för elever som går fordons- och transportprogrammet är mycket god och en kvalitetssäker utbildning kommer också motsvara arbetsmarknadens behov. Ett koncept vi arbetar med på den fordonstekniska sidan är Motorbranschcollege men vi vet att behovet finns inom många inriktningar på programmet så det är ett arbete som behöver utvecklas och breddas, avslutar Caj Luoma.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*