annons
Hem » Artiklar » Liberalerna om våra vintervägar, kilometerskatten och tullar

Liberalerna om våra vintervägar, kilometerskatten och tullar

Den här vintern har varit tuff under korta perioder och vinterväghållningen har satts på hårda prov. Trailer gjorde ett flertal artiklar med anledning av problemen i Stockholm i början av vintern och nu senast har det varit problem på andra håll. Den samlade bilden från de chaufförer vi träffat har varit att det snålas med resurserna. Dessutom fick vi det Nina Lundströmoväntade svaret att det var förbjudet att sanda på Essingeleden när vi sökte orsakerna till att så många tunga fordon fick stopp på just Essingeleden. Vi har ställt ett antal frågor till trafikintresserade politiker mot bakgrund av detta och nästa politiker att svara är Nina Lundström, som är Riksdagsledamot för Liberalerna, Ledamot i Trafikutskottet och partiets trafikpolitiska talesperson.

Läs även moderaternas svar genom att klicka här.

Läs även Centerpartiets Anders Åkesson, riksdagsledamot (C) Kalmar län och ledamot i trafikutskottet, svar genom att klicka här.

Har vi tillräckliga resurser för att upprätthålla säkerheten på våra vintervägar?

– Liberalerna har föreslagit att lagstiftning om dubbdäcksavgift ska införas – liknande det system som finns i Norge. Systemet ska vara frivilligt för kommunerna och pengarna ska återgå till kommuner/regioner. Dubbdäcksförbud är inte bra. De som behöver använda dubbdäck ska kunna göra detta. Avgiften kan finansiera åtgärder för att minska partikelhalter som dubbdäck bidrar till såsom sandsopning, vakumsug, dammbindning. Dubbdäck förbättrar trafiksäkerheten för andra trafikanter genom att rugga upp vägytan. Därför minskar trafiksäkerheten om utökade förbud leder till att ingen kan använda dubbdäck. Hellre avgifter än förbud.

 

Jag fick svaret från presschefen på Trafikverket att det inte finns någon möjlighet att få utökade resurser oavsett läget, apropå Stockholmsovädret innan årsskiftet. Frågan är alltså om det är sant? Går det verkligen inte att få loss extra resurser för vinterväghållning om vi får en extrem vinter?

– Myndigheter och verk borde kunna omfördela resurser vid onormala händelser. Men det är också viktigt att ansvarigt verk/myndighet är tydlig i vilka åtgärder som alltid behövs för en ” normalvinter”. Om extraordinära förhållanden inträffa kan myndigheter alltid vända sig till regeringen.

 

Han sa också att det är förbjudet att sanda på Essingeleden. Detta var den direkta orsaken till stoppet där då lastbilarna inte kom upp ur tunnlarna och det blockerade hela vägen även för väghållningsfordon. Finns det ett sådant förbud? I vilket läge kan man ha rätt att gå förbi ett sådant förbud?

– Vilken halkbekämpning som används på vägar i Sverige är en fråga för Trafikverket. Om det finns onödiga förbud är det viktigt att Trafikverket tydliggör detta. Idag används olika halkbekämpningsmetoder och valet av metod är en fråga för Trafikverket när det gäller vägar som de har huvudmannaskap för. Däremot kan riksdagen agera om ansvarigt verk använder metoder som står i konflikt med andra viktiga mål. I tex  Jämtland har saltning av vissa statliga vägar väckt mycket debatt och i de sammanhang där det finns konflikter med andra mål har vi i riksdagen intresse av att följa upp utvecklingen.

 

Mot bakgrund av att betydligt mer än hälften av fjärrtrafiken körs med utlandsregistrerade fordon är frågan om detta innebär en så mycket lägre skattebas att det påverkar resurserna negativt. Kortfattat. De här bilarna betalar inte skatt i Sverige och nu är de så stor del av trafiken som har ett behov av vinterväghållning. Finns det ett samband mellan resurstillgång och skattebas från vägtrafikskatt samt drivmedelsskatter?

– Anslagen till vinterväghållning har inget direkt samband med vissa skatter som finns idag oavsett fordon. Skatter hamnar i statens kassa och  dessa kan användas till olika åtgärder i samhället. Med liberalernas förslag om dubbdäcksavgift skulle dock ett samband skapas till miljöåtgärder på vägar som exempelvis sandsopning, dammbindning och andra åtgärder för att minska partikelhalter och därigenom förbättra luftkvaliteten. Det är rimligt att fordon som kör på vägar betalar brukaravgifter och trängselskatter där dessa förekommer. Liberalerna har dock sagt nej till kilometerskatten på grund av att denna skatt även ger negativa konsekvenser för företagande och tillväxt. Vi är öppna för att OPS lösningar där brukaravgifter ingår och då kan ett samband skapas mellan avgifter och drift/underhåll och mer ny infrastruktur med brukaravgifter.

 

Kan vägavgifter vara en lösning på ovanstående fråga, om den nu ses som ett problem?

– Vägavgifter och tullar är ekonomiska styrmedel som påverkar beteende.  Vi i (L) menar att  ekonomiska styrmedel är ett viktigt verktyg och är öppna för att diskutera hur ekonomiska styrmedel kan bidra till ökad trafiksäkerhet. Det är av detta skäl som vi tex. föreslår en dubbdäcksavgift. Hellre avgift än förbud. Det är en trafiksäkerhetsfråga.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*