annons
Hem » Notiser » Markant bättre rörelseresultat för Volvokoncernen

Markant bättre rörelseresultat för Volvokoncernen

Volvokoncernen fortsatte att stärka sin lönsamhet under det tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var 5,1 miljarder kronor. Det är en förbättring med 75% jämfört med motsvarande kvartal 2014 och rörelsemarginalen förbättrades med 2,6 procentenheter till 6,9%. Försäljningen steg till 73,3 miljarder, vilket var en ökning med 9%. Justerat för förändrade valutakurser gick försäljningen upp med 1%.

• Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 9% till 73,3 miljarder kronor (67,2). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter steg omsättningen med 1%.

• Rörelseresultatet uppgick till 5.087 Mkr (2.908) exklusive omstruktureringskostnader på 434 Mkr (659). Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på 831 Mkr.

• Exklusive omstruktureringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 6,9% (4,3).

• Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till –3,3 miljarder kronor (0,9).

• Orderingången på lastbilar minskade med 15% och orderingången på anläggningsmaskiner minskade med 34%.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*