annons
Hem » Notiser » Missad besiktning kostade 84.000 kronor

Missad besiktning kostade 84.000 kronor

Dagarna innan julafton meddelade den högsta förvaltningsrätten en dom som kan få stora konsekvenser för ett åkeri som missar att besiktiga sin färdskrivare. Högsta förvaltningsrätten tyckte i detta fallet att 84.000 kronor är en rimlig sanktionsavgift.

– Det är en huvudlös tillämpning. Jag tycker det är rimligt att man tar ut höga böter ifall man medvetet manipulerar färdskrivaren, men här handlar det om ett administrativt misstag, säger Thomas Morell som är sakkunnig yrkestrafik på Sveriges Åkeriföretag och som företrätt det aktuella åkeriet.

Bakgrunden är en vägkontroll som polisen genomförde hösten 2013. Här kontrollerades 29 dagar. I polisrapporten noteras att bilen rullat med en färdskrivare som inte besiktigats i 21 av dessa dagar.

Chauffören fick 4.000 kronor i böter och därefter skickades ett underlag till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen tog beslut om att åkeriet skulle betala en sanktionsavgift på 84.000 kronor (21 dagar x 4.000 kronor).

Åkeriet överklagade till Förvaltningsrätten i Falun som gick på samma linje, men Kammarrätten i Sundsvall ansåg att det var ett oskäligt högt belopp för detta misstag och i en dom i januari 2015 satte de därför ned sanktionsavgiften till 20.000 kronor.

Transportstyrelsen överklagade då till Högsta Förvaltningsdomstolen som alltså behövde nästan två år på sig för att meddela sin dom och i denna går de på samma linje som Transportstyrelsen och Förvaltningsrätten i Falun.

”I kör- och vilotids-förordningen finns regler som syftar till att säkerställa att en gemensam sanktionsavgift för flera överträdelser inte blir orimligt hög. Beloppet 84 000 kr överstiger inte de gränser som anges där. Inte heller i övrigt har det framkommit skäl att anse att avgiften skulle vara oproportionerlig”.

Man kan också tycka att det handlar om juridiskt hårklyveri då Högsta Förvaltningsdomstolen noterar att det inte handlar om brott mot skyldigheten att besiktiga färdskrivaren utan om brott mot att bruka fordonet när föreskriven besiktning inte kommit till stånd.

Det senare ser man uppenbarligen också som grund för att ta ut en ny avgift för varje dag bilen rullat under kontrollperioden.

”Det är proportionerligt att ta ut en avgift för en överträdelse per dygn, vilket hittillsvarande domstolspraxis har bekräftat”.

Lite märkligt är här att Högsta Förvaltningsdomstolen inte ger någon motivering till varför man själva tycker att den praxis, som skapats av Transportstyrelsen och lägre rätt, är rimlig. Det är ju Högsta Förvaltningsdomstolen som är högsta rätt på detta område och som därmed har ansvaret för att skapa praxis. Och i lagstiftningen står det inget om att det ska utgå en avgift för varje dag bilen rullat då man missat att besiktiga färdskrivaren.

2 kommentarer

  1. Det som borde vara helt och alena avgörande, är huruvida plomberna var intakta, samt att Färdskrivaren fortfarande höll sig inom toleransen, eller faktiskt visade så fel att det gynnade åkeriet! Har ingen felvisning skett har alltså åkeriet inte vunnit konkurrensfördelar, och då ska heller inte ett admininstrivt fel ge böter i den storleksordningen.

    Så kolla vad Kontrollrapporten säger!

  2. Och så hör man att det saknas chaufförer. Undrar varför när man för minsta misstag förlorar halva lönen. Har kört lastbil i tolv år men har slutat på grund av all övervakning. Är det inte polisen så är det arbetsgivaren som ska gps övervaka varje meter man kör. Inte konstigt att det är svårt för åkerierna att hitta chaufförer. Och vad mycket bättre förhållanden det blev efter kravet på YKB. Rena skämtet. De enda som det gynnar är utbildarna.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*