annons
Hem » Artiklar » Morell vill ha tydligare krav på axeltryck

Morell vill ha tydligare krav på axeltryck

Att undermåliga däck och felaktigt placerad last kan göra lastbilar känsliga för körning i halt väglag var något bärgaren Mattias Haglund på Bärgningstjänst Dalarna nyligen lyfte fram och som Trailer.se skrev om i måndags. När det gäller hur en lastbil ska lastas finns det idag inga tydliga krav om minsta axeltryck på drivande axel.

I trafikförordningen står det att ”last inte får medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan försvåra körningen av fordonet”. Detta är något Thomas Morell (SD) vill ändra på. I en skriftlig fråga till Tomas Eneroth (S) uttrycker han oro över de problem han anser EU-dragare har i det svenska vinterväglaget. Han tycker att den nuvarande formuleringen är luddig och föreslår att Sverige ska anamma den formulering som finns i EU-rådets direktiv om bland annat högsta tillåtna vikter i internationell trafik. Denna lyder:

”Axeltrycket på drivaxeln eller drivaxlarna på ett fordon eller en fordonskombination får inte understiga 25 procent av fordonets eller fordonskombinationens totalvikt med last, när det eller den används i internationell trafik.”

”Ett sådant krav skulle åtminstone minska risken för uppenbart felaktigt lastade EU-dragare på svenska vägar” skriver Morell.

Frågan Morell ställer till Eneroth lyder kort och gott:

”Avser statsrådet att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv?”

2 kommentarer

 1. En bra regel men vem ska kontrollera detta i Sverige. Trafikpolisen är avskaffad för flera år sedan!

 2. Trafiksituationen vid genomfarten i Ekenässjön.
  Det händer ideligen olyckor med tunga fordon (EU-trailers) på genomfarten vid Ekenässjön.
  Varför klarar timmerbils chaufförerna att passera de här chikanerna vid infarten till Ekenässjön! Jo! de har fordon som är gjorda för en svensk vinter och ett gediget kunnande i att köra de här tunga fordonen (med en maximal totalvikt på 64 ton ibland!)
  EU-ekipagen (som alltid sladdar av vägen i Ekenässjön, eller på andra vägar här på höglandet), är en trailerdragbil som EU har beslutat om, ekipaget får ha en maximerad totallängd och en maximerad vikt.
  För att ekvationen ska gå ihop, så får man ett synnerligen trafikfarligt ekipage på de svenska vintervägarna!!
  Dragbilen är en 2-axlig lastbil med kort avstånd mellan framaxel och drivaxel, med en totalvikt på 18,5 ton. Semitrailern (släpvagnen) har en 3-axlad boggi, (totalt boggitryck är 24 ton) placerad i bakre delen på trailern. Kopplingspunkten mellan dragbil och trailer är två metallplattor som ska glida mot varandra när ekipaget ska svänga, (sväng-anordningen har funnits på hästvagnarna, i Sverige, sedan sent 1800-tal). Förarna byter ofta till olika trailers under sitt arbete här i landet. Det är förarens uppgift att se till att de här ytorna är ordentligt smorda med chassifett!! Hur ofta sker detta vid bytet av trailer? Det är i många fall ett tryck på 10–12 ton på den här kopplingspunkten mellan trailern och dragbilen.
  De här ekipagen är i många fall direkt trafikfarliga på de svenska vintervägarna, pga. fyra anledningar:
  1 Det korta axelavståndet på dragbilen.
  2. Dåligt smord kopplingspunkt mellan dragbil och semitrailern.
  3. En olycklig placering av tyngdpunkten på lasten.
  4 I många fall alldeles för hög hastighet.
  Sammanfaller de här situationerna så blir de här EU-ekipagen direkt livsfarliga för oss övriga trafikanter,
  Bara en sådan åtgärd som att öka axelavståndet på dragbilen med 50 cm, så har risken för en sladd på vintervägar, minskat med mer än 30%, men det förbjuder EU-reglementet!
  I Trafiksäkerhetsverket statistik, kan man inte särskilja de här olyckorna med EU-trailer-ekipage med övriga lastbilar, därför kan de inte få en klar bild över hur överrepresenterade de här fordonen är i gruppen ”tunga lastbilar”
  I Norge är det inte tillåtet att köra med sådana här EU-ekipage på vissa vägar under vintersäsongen!
  Problemet med att klara av de punkterna är: De här EU-ekipagen är ofta utlandsregistrerade, en utländsk ägare till dragbilen, en annan ägare till semitrailern och en förare från något öststatsland eller Sydamerika, oftast kan de inte förstå något annat språk än sitt egna modersmål.
  Ingen av de inblandade aktörerna tar ett helhetsansvar!
  För att skydda trädgårdsägarna i Ekenässjön från besök av de här EU-trailer-ekipagen kan ju vägverket flytta de här ”chikanerna” till en säkrare plats långt innan samhället. Men de andra trafikanterna löper fortfarande en stor risk, när dragbilsföraren kör in i en snösträng på vägen, han får en okontrollerbar sladd, i bästa fall i diket och med trailern stående tvärs över vägen. I sämsta fall blir det en dödsolycka med frontalkollision mellan EU-ekipaget och en skolbuss!
  Göran Ström, med mångårig kunskap om tunga fordon.
  Vetlanda

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*