annons
Hem » Notiser » Nordbergh Åkeri får ny majoritetsägare

Nordbergh Åkeri får ny majoritetsägare

Investmentbolaget Accent Equity Partners förvärvar via sin fond Accent Equity 2012 aktiemajoriteten i Tommy Nordbergh Åkeri av familjebolaget Nordbergh Holding. Stefan Nordbergh, arbetande styrelseledamot, samt Jonas Råstedt, vd i Tommy Nordberghs Åkeri, fortsätter som delägare i åkeriet.
Tommy Nordbergh Åkeri kommer att drivas som en självständig enhet inom Accent Equity.
Omsättningen i Tommy Nordbergh Åkeri uppgick 2015 till cirka 500 miljoner kronor. Bolaget har cirka 300 anställda och sysselsätter cirka 150 lastbilsekipage, varav 110 är egenägda.
Tommy Nordbergh Åkeri, med huvudkontor i skånska Hjärnarp och med filialer i Göteborg, Mjölby, Mariestad och Stockholm, är ett av landets större åkerier som bedriver tempererade transporter.
– Med sin starka marknadsposition och sin höga kvalitetsmedvetenhet, är Tommy Nordbergh Åkeri väl positionerat för fortsatt tillväxt genom både nya och befintliga kunder, säger Niklas Sloutski, CEO i Accent Equity Partners och investeringsrådgivare i Accent Equity 2012. Åkeriets ledningsgrupp har en god kompetens och en mångårig erfarenhet av att bygga långsiktiga kundrelationer. Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med ledningsgruppen under de kommande åren.
Även Jonas Råstedt, vd i Tommy Nordbergh Åkeri, ser positivt på att Accent Equity Partners går in som majoritetsägare i bolaget.
– Med Accent som ny majoritetsägare, får vi en partner med mångårig erfarenhet av att utveckla bolag, säger han. Under de senaste åren har vi haft en stark tillväxt och vi har skapat en stabil bas att bygga vidare på. Tillsammans med Accent ser vi fram emot att ytterligare utveckla vårt kunderbjudande och stärka vår marknadsposition.
Ägarförändringen innebär i praktiken att moderbolaget Nordbergh Holding avyttrar aktiemajoriteten i Tommy Nordbergh Åkeri till Accent Equity.
– En fortsatt stark utveckling för Tommy Nordbergh Åkeri är mycket viktig för familjen Nordbergh och med Accent Equity har vi hittat den rätta tillväxtorienterade och erfarna nya majoritetsägare som vi har letat efter, säger Tomas Persson Lind, styrelseordförande i Nordbergh Holding.
Nordbergh Holding är moderbolag till dotterbolagen Tommy Nordbergh Åkeri, Tommy Nordbergh Maskin & Transport och Tommy Nordbergh Fastigheter. Nordbergh Holding ägs av Tommy Nordbergh samt sönerna Stefan och Kristian Nordbergh.
Efter den här förändringen kommer Tommy Nordbergh Holding att ägas av Tommy, Stefan och Kristian Nordbergh.
Tommy Nordberghs Åkeri kommer efter förändringen att ha Accent Equity Partners som majoritetsägare och Stefan Nordbergh och Jonas Råstedt som delägare.
Accent Equity äger sedan tidigare betydande aktieposter även i andra företag inom transportsektorn – bland andra renhållningskoncernen Reno Norden. Accent har tidigare även haft betydande aktiepost i expresstransportkoncernen Jetpak.
I andra branscher äger Accent betydande aktieposter i bland andra bolagen Akademibokhandeln, Candyking, Cervera och Scandic Hotels.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*