annons
Hem » Notiser » Norska Jula-volymer till ColliCare

Norska Jula-volymer till ColliCare

Jula och ColliCare Logistics har tecknat avtal om transport av allt gods från Julas centrallager i Skara till alla varuhus i Norge. Avtaltet träder i kraft den 15 september i år.
Samarbetet mellan Jula och ColliCare har pågått sedan 2012. Fram till i dag har avtalet omfattat inkommande transporter från Europa till Julas centrallager i Skara men utökas nu alltså till att också innefatta det omfattande utflödet till de norska varuhusen.
Från Julas lager i Skara går varje vecka cirka 90 lastbilar med varor till deras 30 varuhus i Norge, från Kristiansand i söder till Tromsö i norr. En gemensam långsiktig utvecklingsplan mot effektivare transportlösningar, kvalitet och miljö har varit viktig för Jula i denna upphandling. Redan från start kommer ett antal lastbilar att använda biodiesel HVO som bränsle, något som på sikt kommer bli fler. I kombination med andra effektiviseringar ser de båda parterna stora miljö- och kostnadsmässiga besparingar inom en snar framtid.
– ColliCare Logistics har under upphandlingen visat prov på initiativtagande och framtidsvision vilket Jula uppskattar, säger Julas fraktchef Pietro Montebovi. Vi är mycket nöjda med valet av ColliCare Logistics då de vid denna upphandling visat oss en helhetslösning som passar Julas ambition om att driva en kostnadseffektiv transport, med stort fokus på kvalitet och miljö.
Magnus Yverås, vd i ColliCare Logistics AB, framhåller att det utökade samarbetet med Jula är en kvalitetsstämpel på de tjänster bolaget erbjuder.
– Vi ser fram emot positiva effekter av de lösningar vi nu gemensamt skapar, säger han.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*