annons
Hem » Artiklar » Norska Vegvesenet tar krafttag mot kriminalitet och social dumpning
Statens Vegvesen kontrollstation Taralrud Foto: Stefan Nilsson, ph: +46703399111 Copyright: Bildbyrån SYD, mail: bilder@mac.com

Norska Vegvesenet tar krafttag mot kriminalitet och social dumpning

– Social dumpning och kriminalitet inom arbetslivet är som cancer. De åtgärder vi vidtar nu kan ses som att vi vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra spridning av sjukdomen och att vi är ännu bättre på att driva bort aggressiva tumörer, säger vägdirektör Terje Moe Gustavsen.

Bakgrunden till uttalandet är den norska riksrevisionens kartläggning av bristande kontroller, och intern kritik inom det norska Vegdirektoratet som därför vidtagit åtgärder för att stärka myndighetens ansträngningar för att bekämpa social dumpning och brott.

– Det norska vägväsendet är den största aktören på anläggningssidan. Det innebär att vi har ett särskilt ansvar för att social dumpning och brott inte sker på våra arbetsplatser. Här har vi absolut nolltolerans, tillägger han.

Detta innebär i praktiken att Statens vegvesen brottsenhet ansvarar även för brott inom vägområdet. Enheten har hittills koncentrerats på trafikant- och fordonskriminalitet .

– Kriminalenheten har visat sig vara en särskild expertgrupp som visat konkreta och goda resultat. Den kompetens de besitter, är det naturligt att vi utnyttjar för också för att komma åt brott på anläggningarna, säger Gustavsen.

Kriminalenheten ska vara stödenhet för resten av Statens vegvesen organisationen.

Vägverksdirektören har också beslutat att regionerna ska öronmärka tillräckliga resurser för specialkompetens när det gäller social dumpning.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*