annons
Hem » Artiklar » NTF vill ha fler farthinder

NTF vill ha fler farthinder

Efter att VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har publicerat sin forskning där man slår fast att hälften av alla trafikanter kör för fort på 40-sträckorna, går nu NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande ut och kräver fler farthinder. NTF:s förslag till lösning är fartgupp och hinder i forma av avsmalningar och slalomkörning.

VTI:s mätningar visar att 37 procent av den studerade trafiken kört över gällande hastighetsgräns. Flest fortkörare visade det sig finnas på gator med hastighetsbegränsning 40 km/tim. På 50-sträckorna var det 39% som körde för fort och på 70-sträckorna var motsvarande siffra 23%.
    Forskarna konstaterar därför att det framför allt är hastighetsefterlevnaden på gator med lägre hastighetsbegränsning som behöver förbättras.
    Bakgrunden till forskningen är enligt VTI ett riksdagsbeslut som togs 2009. Då togs beslut om målet att antalet dödade i vägtrafiken skulle halveras mellan åren 2007 och 2020. För att uppnå detta finns delmålet att minst 80 procent av all trafik ska ske inom gällande hastighetsgräns.
    NTF säger på sin hemsida att de gjort mätningarna på uppdrag av Trafikverket och att hastighetsefterlevnaden i tätort fortfarande är på en oacceptabelt låg nivå och långt ifrån de nationellt uppställda målen för 2020. Höga hastigheter i tätort medför onödigt höga risker för gående och cyklister.
    – Det är naturligtvis oacceptabelt att vi inte kan uppnå en bättre hastighetsefterlevnad i tätorterna, där oskyddade trafikanter och bilar blandas. Ska vi lyckas i våra ambitioner inför 2020 måste vi lyfta fram det delade ansvaret mellan trafikanterna och systemutformarna. Bilisterna måste förstå vilka risker de utsätter andra för när de kör för fort. Samtidigt måste väghållarna utforma gatorna för att få ner hastigheterna eller separera fordonsslagen skriver Johan Lindström, Generalsekreterare NTF, på hemsidan.
    – Andelen oskyddade trafikanter är som regel som störst vid de lägre hastighetsgränserna i tätort. Ändå sker de flesta överträdelserna vid just hastighetsgränserna 40 och 50 km/tim. Att promenerande och cyklande barn, ungdomar och äldre utsätts på detta sätt kan vi aldrig acceptera och det krävs krafttag på flera fronter, fortsätter Johan Lindström, Generalsekreterare NTF.
    
    Gå gärna in i debatten på trailer.se
    

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*