annons
Hem » Artiklar » Ny Scania för stadstrafik

Ny Scania för stadstrafik

Scania slutför nu introduktionen av den nya lastbilsgenerationen. Efter lanseringen av lastbilar för fjärrtrafik samt bygg- och anläggningsbranschen fokuserar Scania nu på lösningar för städer samt fler lösningar som sänker CO2-utsläppen.

– Med dagens lansering har Scania tagit det helhetsgrepp som lägger grunden för den nödvändiga övergången till ett hållbart transportsystem genom anpassade lastbilar med optimerad CO2-prestanda för alla tillämpningar, säger Christian Levin, Executive Vice President, Sales and Marketing, i ett pressmeddelande.

Enligt Scania ska de nya fordonen vara bränsleeffektivare än föregångarna och uppvisa alla de design- och produktegenskaper som utmärker företagets nya lastbilsgeneration. Scania själva lyfter fram förbättrad körbarhet liksom förbättrad förarsikt, säkerhet, ergonomi och komfort. Med den nya lastbilsgenerationen menar företaget att Scania tar ett stort steg i att erbjuda kundanpassade lastbilar för ännu bättre totalekonomi.

Genom en mer kompakt form får Scanias P-seriehytt en lägre motortunnel, vilket ger en rymligare hyttinteriör.

Scanias nya lågbyggda L-hytt

Den lågbyggda L-serien, som är Scanias nyutvecklade hyttserie för stadstrafik för bland annat varuleveranser, renhållning och underhållsverksamhet, sägs ge förbättrade sikten över den omgivande trafikmiljön. I denna kommer förarna befinna sig på samma höjd som andra trafikanter. Den lägre byggnationen är tänkt att förbättrade arbetsförhållanden vid uppdrag som innebär att föraren ofta behöver kliva in och ut ur hytten. Scanias L-serie kan sänkas genom nigning och har låga insteg på båda sidor. Förare kan också utnyttja utrymmet framför motortunneln för att enkelt kliva ur lastbilen på passagerarsidan och därmed undvika ankommande biltrafik.

Utöver den bättre översikten över den omgivande trafiken lanserar Scania nu även City Safe Window. Fönstret i dörren på passagerarsidan ger föraren bättre möjligheter att upptäcka fotgängare och cyklister i omedelbar närhet. Fönstret kan beställas för alla P- och L-seriehytter – de vanligaste för stadstransporter – samt för CrewCab.

Eftersom Scanias nya CrewCab främst utnyttjas av brandförsvar har den särskilt utformats för räddningstjänstuppdrag med såväl ergonomi som säkerhet som ledstjärnor. För ökad säkerhet finns möjlighet att utrusta hytten med upp till fyra sidokrockkuddar som skyddar vid överrullning. CrewCab tar upp till åtta passagerare som åker med hög säkerhet och komfort. Det senare omfattar ett separat värmesystem i manskapsdelen.

Genom lanseringen av den 6-cylindriga 13-liters gasmotorn som utvecklats för regional- och fjärrtransporter har miljömedvetna åkerier nu ytterligare ett alternativ till fossila drivmedel. Räckvidden för en lastbilskombination på 40 ton som drivs med flytande gas har enligt Scania utökats till 1 100 kilometer. Samtidigt lanserar Scania även en 9-liters gasmotor för den nya lastbilsgenerationen.

Scania Maintenance with Flexible Plans erbjuds nu även för Scanias gaslastbilar. Väsentligt ökad träffsäkerhet när det gäller underhållstillfällen kan uppnås när dessa utgår från faktisk körning som fortlöpande kartläggs i de uppkopplade fordonen. Lösningen innebär enligt Scania att varje enskild lastbil får det underhåll den behöver vid rätt tillfälle, vilken minskar tiden på verkstaden och ökar driftseffektiviteten.

– Med den nya lastbilsgenerationen gör Scania betydande framsteg i förbättrad säkerhet, förarmiljö och bränsleekonomi. De redan lanserade lastbilsmodellerna har prisats världen över för sina nyskapade egenskaper och övergripande prestanda. Vi är övertygade om att det nya lastbilsprogrammet för stadstrafik blir lika framgångsrikt, säger Christian Levin, i pressmeddelandet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*