annons
Hem » Artiklar » Ny standard för miljörapportering testas

Ny standard för miljörapportering testas

Just nu testas en standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer. Syftet är att underlätta redovisningen av åkeribranschens miljöpåverkan. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut i ett pilotprojekt. Med Hogias system för transportplanering kan åkeriet nu se miljöuppföljning per utfört uppdrag.

Under våren har Hogia samarbetat med Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar, Scania och Bellmans Åkeri och Entreprenad i pilotprojektet för att testa hur branschens standardformat ska kunna användas för att skicka data hela vägen från en lastbil eller arbetsmaskin till de uppföljningssystem som åkeriet eller uppdragsgivaren använder. Genom att använda standardformat när data skickas, förenklas insamling och uppföljning av miljödata oberoende av vilka system som företag använder.

I pilotprojektet hämtar Hogias system för transportplanering löpande information om bränsleförbrukning från Volvo- och Scaniafordon, via standardformat FMS/rFMS och kopplar till aktuell order. Både orderinformation och miljödata överförs sedan via Beast-standarden med BEAst Eco till ett miljökalkylsystem. I piloten används Sveriges Åkeriföretags miljörapporteringsverktyg. Beräkningar av koldioxidutsläpp görs som sedan skickas tillbaka till Hogias transportplaneringsystem. Åkeriet får en möjlighet att se en sammanställning av hur stor klimatpåverkan varje transportuppdrag har per kund eller order.

– Pilotprojektet visar att våra kunder nu kan få en korrekt och effektiv miljöredovisning per order, helt automatiskt, vilket kommer att frigöra tid och resurser som de istället kan lägga på att driva sina verksamheter, säger Lars Tingström, chef på Hogia Logistics, i ett pressmeddelande.

Piloten har initierats av organisationen Beast (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) som har drygt 100 företag och branschorganisationer som medlemmar. Syftet är att utveckla standarder som bidrar till ökad effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet.

– Allt oftare ställs krav på att följa upp drivmedelsförbrukning och utsläpp vid leveranser men det har hittills varit svårt eftersom det inte har funnits en praxis för miljörapportering. Nu ser vi ut att ha löst det problemet, vilket bådar gott för framtiden, säger Peter Fredholm, vd i Beast.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*