annons
Hem » Artiklar » Logistik » Nya regler för vägavgifter inom EU på gång

Nya regler för vägavgifter inom EU på gång

EU-länder som inför tidsbegränsade väganvändningsavgifter måste byta till distansbaserade för lastbilar och bussar från 2023 och för lätta lastbilar från slutet av 2027 enligt förslag till utkast som antagits av Europaparlamentet i torsdags. Parlamentet har alltså godkänt förslaget, men de nya reglerna ska slutförhandlas gällande de slutgiltiga formuleringarna innan det träder i kraft.
Utkastet till regler syftar till att bidra till att uppfylla EU: s utsläppsminskningsmål för transportsektorn och skapa rättvisare kostnader för trafikanter. Dessa regler ska styra avgifter som EU-medlemsstater redan inför eller kommer att införa på transeuropeiska transportnätvägar.
Principen är att flytta kostnaderna mot ”förorenaren betalar” / ”användaren betalar”.
För att säkerställa att fordon belastas enligt faktisk väganvändning och den förorening de genererar, ska vägtullar som införs av medlemsstaterna behöva bli distansbaserade från 2023 för tunga fordon och större lastbilar (över 2,4 ton) och från slutet av 2027 för lätta fordon, vilket betyder skåpbilar och minibussar.
För att uppmuntra till en ökad användning av miljövänliga fordon kommer EU-länderna att behöva sätta olika vägavgifter baserade på koldioxidutsläpp.
För att undanröja undantag som tillåts enligt gällande regler, där medlemsstaterna använder vägavgifter, behöver de nya reglerna tillämpas på alla tunga fordon och större lastbilar, som i allt högre grad används för godstransporter från 2020. Nuvarande regler tillåter EU-länder att befria tunga fordon under 12 ton och bussar.
De nya reglerna ska tillåta länder att sätta rabatter, t.ex. för frekventa användare av lätta fordon i områden som inte är tätbefolkade och i utkanten av städerna.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*