annons
Hem » Notiser » Nya tag när det gäller mobilanvändandet

Nya tag när det gäller mobilanvändandet

Regeringen har beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att titta på de ändringar som gjorts när det gäller lagtexten om mobilanvändande i trafiken. Transportstyrelsen ska utvärdera de åtgärder som infördes 2013, vilka syftar till att minska trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd. Om vidtagna åtgärder inte bedöms vara tillräckligt effektiva ur trafiksäkerhetssynpunkt ska Transportstyrelsen återkomma till regeringen med förslag till regeländringar eller andra åtgärder.

Transportstyrelsens arbete ska ske i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, bland annat inom forskningen kring fordon och säkerhet. En viktig del i uppdraget är att de regler som föreslås bör vara teknikneutrala för att kunna gälla också för framtida teknik. I uppdraget ingår att även redovisa konsekvenserna av de åtgärder som föreslås.

– Sveriges trafiksäkerhetsarbete är känt över världen för sina framgångar, till stor del beror det nollvisionen, den svenska modellen för trafiksäkerhet. Den innebär att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt på vägarna och är ett mål som antagits av såväl näringsliv, forskning som det offentliga. Vi har kommit långt, men behöver nå ännu längre. Uppdraget till Transportstyrelsen är en del i det arbetet, jag ser fram emot en grundlig utvärdering för att se om fler åtgärder behövs sättas in för att öka säkerheten på våra vägar än mer, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 april 2017.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*