annons
Hem » Notiser » Ökad e-handel betyder ökad paketdistribution

Ökad e-handel betyder ökad paketdistribution

Postnord konstaterar att e-handlen fortsätter att öka och med den paketdistributionen. Under andra kvartalet i år e-handlade sju av tio nordbor varor till ett värde av cirka 33 miljarder SEK. Att e-handeln utvecklas mycket starkt har resulterat i att PostNords e-handelsrelaterade paketvolymer ökade med 12 procent under andra kvartalet.

E-handeln står sig stark i hela Norden, det visar PostNords rapport E-handel i Norden Q2 2014; norrmännen var de mest frekventa e-handlarna, 71 procent av norrmännen e-handlade förra kvartalet. I Finland var andelen e-handelkonsumenter den lägsta i Norden, där var motsvarande andel 59 procent. I Sverige respektive Danmark e-handlade 70 procent av befolkningen.
    
    Samtidigt sker många av e-handelsköpen utanför Norden. Konsumenter i Finland är de som i högst utsträckning uppskattar att de e-handlat från utländska sajter under andra kvartalet. Av det totala värdet av finländska konsumenters e-handel stod handel från utländska sajter för 43 procent. Motsvarande andel i Sverige utgjorde 23 procent, i Danmark 26 procent och i Norge 32 procent.
    
    – Andelen nordiska e-handelskonsumenter som handlar från utländska sajter ökar något under kvartalet. Allt fler nationella e-handelsföretag satsar på att expandera sin verksamhet till övriga nordiska länder, samtidigt som utomnordiska aktörer expanderar till den nordiska marknaden. Det innebär att det blir lättare för konsumenterna att nå ett bredare utbud till lägre priser vilket driver e-handelns tillväxt ytterligare, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.
    
    Hälften av alla e-handelskonsumenter tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja logistikaktör och sju av tio tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att själva få välja hur varan ska levereras.
    
    För att möta e-handelskonsumenternas önskemål om valfrihet vid leverans testar PostNord paketautomater i de nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Helsingfors. PostNord har sedan tidigare paketautomater på den danska marknaden.
    
    – Paketautomaterna gör paketuthämtningen ännu mer tillgänglig och flexibel vilket vi vet att e-handelskonsumenterna uppskattar. Vi kommer under hösten att i samarbete med våra e-handelskunder testa paketautomater i Stockholmsområdet i anslutning till några utvalda gallerior, säger Arne Andersson.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*