annons
Hem » PLS & Sala Kaross AB

PLS & Sala Kaross AB

Företagsbeskrivning:

PLS Truck Bodies representerar den samlade kompetensen inom PLS & Sala Kaross AB, ett bolag som har sina rötter i PLS Flak & Skåp som startade 1957 och Sala Kaross som började sin verksamhet 1946. Med denna långa erfarenhet från skåpbyggnation och andra påbyggnader kan du känna dig trygg i att de lösningar vi skapar för dig är gedigna och väl beprövade.
Vi tittar också framåt och samlar ny kunskap om miljökrav, kundbehov och nya lösningar för att hjälpa dig med din transportekonomi och framgång. Många faktorer påverkar vårt arbete med att utveckla och bygga optimala lastbilspåbyggnader men två är extra viktiga: Användarvänlighet och hållbarhet.
Med hjälp av kundanpassade detaljlösningar kan byggnationen bli användarvänlig och därmed underlätta och snabba upp lastning och lossning för ökad effektivitet. Genom beprövade hållbara konstruktioner, som är lätta, men starka och välisolerade, kan du räkna med en lång livslängd för din påbyggnad. Vi tar också konstruktionen ett steg till och tittar på hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Där driver vi utvecklingsprojekt för att skapa konstruktioner som bland annat minskar luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Detta innebär i sin tur ett minskat koldioxidutsläpp och på sikt en reducerad växthuseffekt.
En viktig ledstjärna för vårt dagliga arbete är ett aktivt servicetänkande, där vi strävar efter en nära och utvecklande kontakt med både återförsäljare, åkare och chaufförer. Ett exempel är vår höga leveransförmåga som ger korta byggtider, oftast inte längre än 2-3 veckor till färdigt skåp efter chassileverans. Ett annat exempel är bra garantier och en väl utbyggd försäljnings- och serviceorganisation för att du ska kunna känna dig trygg i ditt val av en påbyggnad från PLS Truck Bodies.

Webb: www.pls.se
E-post:claes@pls.se
Kontaktperson: Claes Persson
Telefon: +46 (0)472-25915