annons
Hem » Artiklar » Regelverk ska stoppa social dumping

Regelverk ska stoppa social dumping

Tidigare i veckan tog EU-kommissionen ett steg närmare ett EU baserat på jämställda sociala förhållanden på den inre marknaden bland annat för att främja en konkurrens på lika villkor. Syftet är att leva upp till deklarationen om samma lön för samma arbete i samma land.

Enligt en artikel från Nordic Logistics Association (NLA) har förslaget ett flertal element som är relevanta för åkerinäringen. För det första klargör förslaget att det faktiskt finns ett socialt regelverk att ta till även när det gäller transporter på den inre marknaden, också för internationella transporter och cabotagetrafik.

För det andra erkänner kommissionen problematiken med mobila arbetstagare och mobila arbetsplatser – vilket är fallet för en lastbilschaufför. Enligt NLA föreslår därför Kommissionen att särskilda regler för hur man ska kunna överföra detta på åkerinäringen utformas i samband med de nya lagförslag kring vägtransporter som ska läggas fram mot slutet av 2016. Detta innebär inte att Kommissionen utesluter vägtransporter från utstationeringsdirektivet i nuläget.

En tredje aspekt som NLA lyfter fram är att Kommissionens initiativ innehåller en del element som är av största angelägenhet för de nordiska länderna vars lönesystem bygger på kollektivavtal snarare än lagstadgade lönesättningar.

Slutligen lyfter NLA fram det faktum att Kommissionens förslag innebär att man tar steg som är av stor betydelse för åkerinäringen. Bland annat vill man säkerställa att arbetstagare får lön motsvarande den totala lönebilden i värdlandet och inte bara motsvarande minimilön, regelverket ska gälla genom hela kedjan av underentreprenörer, temporära arbeten räknas också in i utstationeringsdirektivet och arbetar man i annat EU-land mer än 24 månader ökar det sociala skyddet för arbetstagaren.

– NLA välkomnar att Kommissionen klargör situationen för åkerinäringen och utstationeringsdirektivet. Detta gör det klart att utstationeringsdirektivet även gäller vägtransporter inom EU. Det finns de som försökt ignorerar detta faktum och vi välkomnar att Kommissionen bekräftar att regler gällande sociala förhållanden och arbetsförhållanden för chaufförer och transportörer existerar även utanför deras hemländer. Dock står det också klart att det är svårt att applicera dessa regler rakt av på åkerinäringen. Därför är det välkomet att Kommissionen fortsätter diskussionen inom de ramar för kommande lagförslag som väntas senare i år eller i början av 2017. Detta kommer att ge åkerinäringen en möjlighet att förbättra upplägget för sociala förhållanden inom vägtransporter på EU:s inre marknad, säger NLA:s vd Søren Larsen på organisationens hemsida.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*