annons
Hem » Notiser » Regeringen kör över Transportstyrelsen då det gäller vinterdäck

Regeringen kör över Transportstyrelsen då det gäller vinterdäck

Under 2015 fick Transporstyrelsen i uppdrag, av den dåvarande infrastrukturministern Anna Johansson, att utreda flera olika frågor som rör åkerinäringen. Utredningspaket har levererats  under detta år frågorna om bland annat cabotagetrafik och beställaransvar har gått ut på en så kallad remissrunda till bland andra Transport och Sveriges Åkeriföretag.

När det gäller frågan om nya krav på vinterdäck för tunga fordon ansåg Transporstyrelsen att det inte var motiverat med tuffare krav. Men utan att ha inhämtat ytterligare synpunkter från branschen överraskar regeringen nu med ett lagförslag som innebär att man bokstavligen talat ”kör över” den myndighet som borde ha sakkunskapen på detta område.

I en så kallad promemoria som rör vinterdäckskrav på tunga fordon föreslår regeringen att ”samtliga hjul inklusive hjul på eventuella släp ska ha vinterdäck under perioden 1 december – 31 mars när vinterväglag råder”

Det finns en del åkare som välkomnar tuffare krav då det gäller vinterdäck på tunga fordon, men Sveriges Åkeriföretag officiella inställning är att nuvarande svenska krav på vinterdäck inte bör ändras.

Mårten Johansson, teknikchef hos Sveriges Åkeriföretag, noterar att det inte finns någon påtaglig nyttoeffekt i förhållande till kostnader med utökade krav på vinterdäck i de studier som genomförts. Och att inte heller regeringens egna experter ser nyttan med ytterligare krav.

– Framkomlighet i trafiken är viktig men detta är inte bara en däckfråga. Vinterväghållning med plogning, sandning och saltning, måste också få en högre prioritet vilket alla trafikanter har nytta av, säger Mårten Johansson.

Regeringen noterar att kravet på vinterdäck skulle innebära en engångskostnad på 50 miljoner för bussbranschen och att detta motsvarar 0,1 till 0,2 procent av den årliga omsättningen. När det gäller åkerier finns ingen motsvarande beräkning.

Regeringen anser alltså att kravet på vinterdäck också ska gälla tunga släpvagnar, men nämner inget om tuffare krav då det gäller mönsterdjup. Detta är idag 1,6 millimeter på ett tungt släp. Lastbilar ska under vinterperioden ha minst fem millimeters mönsterdjup på samtliga däck.

Lagändringen föreslås träda ikraft 1 juni 2018, det vill säga i god tid inför nästa vinter.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*